Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Mange bedriftsledere tar høy risiko

Ifølge daglig leder Kristine Wee i Wee Kurssenter, tar mange bedriftsledere en stor sjanse ved å ikke sørge for at ansatte har nødvendig kursing i varme arbeider.

- Dersom medarbeidere som jobber med varme arbeider, ikke er kurset i forskriftene, og det oppstår brann i sammenheng med dette, kan forsikringsselskapene  avkorte skadeutbetalingen. Det er en sjanse forbausende mange bedriftsledere er villig til å ta i dag, sier Kristin Wee, daglig leder i Wee Kurssenter.

- Brenner et bygg ned på grunn uhell knyttet til varmt arbeid, og du ikke kan dokumentere kurskompetanse, risikerer du å stå igjen med hele regningen selv, sier hun.

Varme arbeider omfatter arbeid med maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Det innebærer bruk av åpen flamme eller utstyr som varmlufts-, sveise-, skjære- eller slipeutstyr. Selv om antall branner på grunn av varme arbeider er redusert de siste årene, betales det i dag ut flere titalls millioner kroner i erstatning i saker som omfatter brannskade ved varme arbeider i Norge.

Det er Finans Norge, hovedorganisasjonen for finansnæringen og forsikringsselskapene, som har utviklet sikkerhetsforskrifter for varme arbeider.

- Sikkerhetsforskriftene til Finans Norge må ikke forveksles med forskriftene i Arbeidsmiljøloven. Om man ikke følger disse, risikerer man en bot. Om man ikke følger forsikringsbransjens egne regler for varme arbeider, tar man en svært høy økonomisk risiko, sier Kristine Wee.