Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Respekter bålforbudet

Brannvernforeningen minner om at det fra 15. april og frem til 15. september er forbudt å gjøre opp ild nær skog og i all annen utmark uten tillatelse fra kommunen.

Foto: yuratosno3/Shutterstock.com

- Selv om brannfaren utendørs neppe er overhengende nordpå, er sesongen for gress-, kratt-, og lyngbranner for lengst i gang i Sør-Norge. Derfor er det viktig at folk respekterer bålforbudet, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Med forskrift om brannforebygging som kom i fjor, ble reglene for bålbrenning endret noe. En viktig presisering er at bålforbudet gjelder i all utmark. Kommunene kan dessuten fravike bålforbudet gjennom lokal forskrift, dersom lokale forhold tilsier det.

- Ved spesielt stor brannfare kan kommunene innføre forbud mot å gjøre opp ild i bestemte områder også utenfor tidsrommet 15. april - 15. september. På den annen side er det tillatt å brenne bål der det åpenbart ikke kan medføre brann, poengterer Søtorp.

Mens det i Nord-Norge fortsatt er vinterlige forhold med snø mange steder, er vegetasjonen i ferd med å tørke opp etter vinteren i Sør-Norge.

- Når gammelt gress og kvist som ligger på bakken, tørker opp, kan selv en ørliten glo starte brann, påpeker Søtorp.

Med henvisning til regelverket finner han grunn til å påpeke at det «å gjøre opp ild» omfatter mer enn bålbrenning. Det omfatter for eksempel bruk av engangsgriller og andre bål- og peisinnretninger. Oppsending av såkalte skylanterner eller kinesiske lykter og håndtering av brannfarlig avfall er også omfattet av begrepet.

- Når det gjelder disse aktivitetene setter myndighetene strengere krav til aktsomhet enn for andre aktiviteter, understreker Søtorp.

Rolf Søtorp

rs@brannvernforeningen.no
M: 90535643

Sist oppdatert: 11.04.2017
Publisert: 11.04.2017