Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Få omkomne i brann

16 personer er registrert omkommet i brann hittil i år, ifølge tall fra DSB. Sammenlignbar statistikk fra tidligere år viser at antall omkomne er rekordlavt for halvårsperioden.

Foto: Tor Erik Skaar

-Et hvert dødsfall som følge av brann er ett for mye. Likevel er det grunn til å glede seg over at antall omkomne i brann har gått merkbart ned de senere årene, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Dødsbrannstatistikken viser at alle som har omkommet i branner hittil i år tilhører spesielt risikoutsatte grupper. Søtorp påpeker at det må gjøres enda mer for å sikre de risikoutsatte gruppene enten det er hjemmeboende eldre og andre med nedsatt funksjonsevne, eller personer som sliter med psykiske problemer eller rusmidler.

-Risikovurderinger og tilrettelegging på individuelt nivå er en vei å gå. Her må brannforebyggere, helsepersonell, sosionomer, pårørende og de utsatte selv i samarbeid finne frem til de gode løsningene, poengterer Søtorp.

Han tror det er mulig å fjerne brann som sannsynlig livstruende hendelse i boliger, industri og næringsliv, institusjoner og andre offentlige virksomheter. Det forutsetter imidlertid medvirkning fra et samlet brannvernmiljø og en enda bedre målretting av det forebyggende arbeidet.

-Vi mennesker vil for alltid fortsette å gjøre dumme ting, og det alltid være en fare for uforutsette hendelser. Men de fleste branner kan forebygges hvis viljen, årvåkenheten og ressursene er der, mener Søtorp.

Han peker på at brannsikkerheten i bygninger må bli enda bedre. Det innbefatter alt fra å tette åpninger og hulrom som ikke skal være der for å forebygge brann- og røykspredning, til installasjon av flere sprinkleranlegg og andre automatiske slokkeanlegg.

-Installasjon av komfyrvakter og strømtilkoblede brannvarslere er også tiltak som må forseres. Dessuten må tilsynsordningen forsterkes. Vi må i større grad gjennomføre fysiske tilsyn i bygninger, ikke bare i teoretiske dokumenter og plantegninger, fremholder Søtorp.

Rolf Søtorp

rs@brannvernforeningen.no
M: 90535643