Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Medieklipp 14. juli

Økt brannsikkerhet for risikoutsatte grupper, miljøbevisst brannvesen med sykkel i tjenesten og tusenvis av unødvendige brannutrykninger er tema for saker i dagens medieklipp.

Skal redde eldre fra brann

Risikoutsatte grupper som eldre og rusmisbrukere dør desidert oftest i branner.– Jeg er så fryktelig redd for brann! Ragnhild Sandnes (78) har nettopp fått besøk av hjelpepleier Rita Einarsen fra Bydel Bjerke i Oslo. Det betyr gode samtaler, mat, dusj og klesvask, men også viktig brannsikring. Ragnhild, som mangler et ben, er en del av risikogruppen som topper dødsstatistikken. I Oslo har så godt som alle de 25 branndøde de siste fem årene vært eldre, rusmisbrukere, psykiske syke eller mennesker med nedsatt funksjonsevne. En ny veileder fra myndighetene skal nå sørge for et enda bedre samarbeid mellom brann- og helsetjenestene i kommuner over hele landet, skriver VG

Det syklende brannvesenet 

Onsdag 12 . juli kunne følgere på Twitter og Facebook lese at Ringerike brann- og redningstjeneste har gått til anskaffelse av en sykkel til bruk på svært lokale oppdrag. «Vi forsøker å være så miljøbevisste som mulig i brannvesenet. Derfor har vi gått til anskaffelse av en sykkel som vi kan bruke på tilsyn og andre ærend som er nærheten av brannstasjonen når forholdene ligger til rette», skriver Ringerike brann- og redningstjeneste på Facebook. Onsdag var det branninspektør Bodil Lafton som fikk æren av å gjøre tilsyn til sykkel. Oppdraget var å se etter «nye mulige særskilte brannobjekter», melder Ringerikes Blad.

Altfor mange unødvendige utrykninger

Falske alarmer og tekniske feil er noen av grunnene til at brannvesenet rykker ut på unødvendige oppdrag. Så langt i år har det skjedd nesten 24 000 ganger. – Tallet er altfor høyt, sier fungerende avdelingsdirektør for brann- og redning Hans Kristian Madsen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. For avdelingsleder for beredskap ved Drammensregionens brannvesen Trond Bekken er automatiske brannalarmer, eller "ABA", hverdagskost. – Den bilen som kommer inn nå har vært ute på automatisk brannalarm. Men på vei ut fikk de en kontrabeskjed, og det ble meldt om at de hadde kontroll og at det var en unødvendig utrykning. Dem er det mange av, sier Bekken til NRK Buskerud.