Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Konferanse om varmt arbeid

Brannvernforeningen slår i høst til med en todagers konferanse om varme arbeider. Konferansen som arrangeres i The Qube på Gardermoen 21. og 22. september, skal bidra til økt kunnskap om brannvern ved varmt arbeid og tilhørende sertifiseringsordning.

Foto: Shutterstock

- Hensikten er å etablere en arena for erfaringsutveksling, læring og inspirasjon. Samtidig ønsker vi å knytte tettere bånd mellom instruktører, forsikring og oss selv som forvalter av sertifiseringsordningen for varmt arbeid, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Programmet for konferansen er nå tilgjengelig på Brannvernforeningens hjemmesider. Kjente problemstillinger knyttet til varmt arbeid skal under lupen. Det skal også brannen på Centralsjukhuset i Karlstad og brann i celleplast (EPS). Veien mot 2020 – endringer og fokus fra forsikringsselskapene står også på programmet. Det samme gjør den nye digitale hverdagen. Hvorfor tar vi snarveier når vi vet det kan innebære risiko? Det er et annet spørsmål som søkes besvart. Gammel vane er vond og vende – endringens psykologi i holdningsskapende arbeid, blir også tema.

- Vi har forsøkt å sette sammen et program med stor faglig spennvidde som forhåpentlig vil vekke interesse og lyst i miljøet til å melde seg på konferansen, sier avdelingsleder Monica Varan i Norsk brannvernforening.

Sist oppdatert: 31.08.2017
Publisert: 31.08.2017