Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Brannskiller redder liv og verdier

Ved en brann i et kommunalt leilighetsbygg i Gjøvik i august i år ble mange av leilighetene spart for skader på grunn av effektive brannskiller. Ingen ble skadet i brannen, og bare to av 11 leiligheter fikk omfattende skader.

Foto: Brynjar Eidstuen, Oppland Arbeiderblad

- For tre år siden satte vi inn brannskiller i takene i leilighetskomplekset. Det har reddet oss fra en katastrofe, uttalte daglig leder Tom Søgård i Gjøvik Boligstiftelse til Oppland Arbeiderblad etter brannen.

Brannen i leilighetskomplekset ble meldt ca. klokka to om natta og var slokket to timer senere.

- Vi har jobbet i mange år med brannsikringstiltak, slik som brannskiller, og priser oss lykkelig for det, understreker Søgård.

Administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening trekker frem denne brannen som et godt eksempel på at riktig utførte brannskiller bidrar til å redusere omfanget av bygningsbranner.

- Det er eiers ansvar å ivareta brannsikkerheten i en bygning. Med forbehold om at jeg ikke kjenner denne saken utover det som har fremkommet i media, tyder mye på at Gjøvik Boligstiftelse her har opptrådt forbilledlig, sier Søtorp.

Samtidig er det mange bygningseiere som forsømmer seg med hensyn til bygningstekniske brannverntiltak. Søtorp påpeker at altfor mange bygningsbranner blir unødvendig store på grunn av feil og mangler ved seksjonering eller brannskiller. Det gjelder ikke bare leilighetsbygg og rekkehus, men også lagerbygninger.

- I første halvår har vi dessverre sett eksempler på en rekke branner i både rekkehus og lagerbygninger hvor omfanget har blitt katastrofalt og medført tap av store materielle verdier, poengterer Søtorp.

Med Forskrift om brannforebygging som kom i 2016, ble bygningseieres ansvar og plikter gjort enda tydeligere enn før. Forskriften pålegger blant annet foretak som eier bygninger å drive systematisk sikkerhetsarbeid. Dette nettopp for at eier skal kunne avdekke og rette opp feil og mangler ved brannsikkerheten i bygningene.

- Regelverket er tydelig nok, men mange bygningseiere sliter åpenbart med etterlevelsen. Her har både vi og andre i brannvernmiljøet en jobb å gjøre, både når det gjelder å spre kunnskap og gode holdninger rundt systematisk sikkerhetsarbeid, fremholder Søtorp.