Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Slokkespray på EUs verstingliste

En test av slokkesprayer i regi av DSB tidligere i år ga skuffende og til dels skremmende resultater. En av slokkesprayene, Elotec Elostop, havnet nylig på EU-kommisjonens Rapex-liste over farlige produkter.

Elotec Elostop trekkes fra markedet.

I alt 11 slokkesprayer ble testet for slokking av brann i treverk, brennbar væske og matolje. Fire av produktene klarte ikke å slokke en eneste av brannene. To av dem, Elotec Elostop og Brannstopp, viste seg å øke frityrbrannen i stedet for å slokke den. I tillegg viste de seg å inneholde brennbar drivgass, noe som er oppsiktsvekkende for et produkt laget for å slokke branner.

- Det er bra at myndighetene får utført tester som gjør at slokkemidler av dårlig kvalitet kan lukes ut av markedet, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

På egen hjemmeside advarer Elotec mot bruk av bokser med Elostop som er kjøpt etter 15 september 2015. Firma eller personer som har kjøpt produktet etter denne datoen bes ta kontakt med Elotec på eget skjema for informasjon om retur og kreditering.

Se lenke: elotec.no/Tilbakekalling-EloStop1