Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Dødsbranner - et sosialt problem

Rusmisbruk, psykiatriske lidelser og alkoholpåvirkning går igjen som årsaker til dødsbranner i Norge. Det bekrefter en ny studie utført av RISE Fire Research. Oppdragsgiver er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Foto: Bigstock

- Prosjektet er unikt fordi man for første gang i Norge har samlet inn og kombinert informasjon om dødsbranner fra mange ulike datakilder, sier prosjektleder og forsker Christian Sesseng.

Studien viser at det er forskjeller på hva som kjennetegner omkomne over og under pensjonsalder. 87 prosent av alle personer under 67 år som omkom i brann i perioden 2005-2014 kunne beskrives med en eller flere risikofaktorer, som kjent rusmisbruk, alkoholpåvirkning under brannen, kjent psykisk lidelse eller om vedkommende var røyker.

- I hele 64 prosent av tilfellene kunne minst to av disse risikofaktorene knyttes til den omkomne, opplyser Sesseng.

For gruppen over 67 år er risikofaktorer som går igjen; nedsatt førlighet, psykiske lidelser, røyking og nedsatte kognitive evner. Sistnevnte kan omfatte ulike former for demens. Studien viser med andre ord ulike årsaker til at yngre og eldre omkommer i brann.

Analysene viste videre at hovedårsaken til dødsbrannene ofte var menneskelig svikt med bruk av åpen ild som hyppigste årsak. Åpen ild inkluderer bruk av stearinlys og røyking. Dødsbrannene oppsto som regel i stue eller soverom.

- Studien bekrefter på en systematisk måte forhold vi langt på vei kjente fra før. Samtidig er det greit å bli minnet om at dødsbranner i stor grad er et sosialt problem som må forebygges deretter, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Han tar studien som en bekreftelse på at brannforebyggende arbeid rettet mot risikoutsatte grupper krever tverrfaglig samarbeid hvor både brannvesen, fastlege og hjemmetjenesten er representert.