Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Søkelys på sikkerhet i bygg

Tirsdag 31. oktober inviterer KLP Skadeforsikring til fagdag om sikkerheten i bygg. Hvem har ansvaret og hvordan kan eiere og brukere av bygg oppfylle myndighetenes krav om systematisk sikkerhetsarbeid?

Geir Grønsholt i KLP (foto: Sturle Hagen).

- Hensikten med systematisk sikkerhetsarbeid er å unngå uønskede hendelser. Systematisk sikkerhetsarbeid bidrar både til en tryggere hverdag for brukerne av et bygg og sparte kostnader for eieren, sier fagsjef Geir Grønsholt i KLP Skadeforsikring.

Han håper på stor oppslutning om fagdagen både fra eiendomssjefer, bygningseiere, virksomhetsledere og forsikringsansvarlige. Et femtitalls deltakere er allerede påmeldt. Blant foredragsholdere er avdelingsleder Anders Blakseth i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Han skal utdype hvorfor systematisk sikkerhetsarbeid er viktig. Senioringeniør Trond Andersen i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) vil se nærmere på grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid i byggverk.

- I tillegg til representanter for myndighetene får vi også med oss foredragsholdere som vil se nærmere på hvordan systematisk sikkerhetsarbeid kan utføres i praksis. Her får vi hjelp av Jan Tore Dilling og Jonas Havord som begge har solid kompetanse på dette feltet. Sistnevnte vil demonstrere IK-bygg som et praktisk verktøy for systematisk sikkerhetsforvaltning, opplyser Grønsholt.

KLP Skadeforsikring har i samarbeid med DSB, DiBK og Norsk brannvernforening utviklet en temaveileder for systematisk sikkerhetsarbeid i bygg. En PDF-versjon av veilederen skal være tilgjengelig for nedlastning fra DSB sitt nettsted i løpet av oktober i år. Fristen for å melde seg på fagdagen hos KLP Skadeforsikring er satt til 18. oktober.