Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Brannfarlige ståhjulinger

Ståhjulinger eller «ståbrett» har forårsaket en rekke branner i Sverige det siste året. Nå har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) satt i gang markedstilsyn med slike produkter her i landet.

Foto: StaceStock/Shutterstock

Ifølge Myndigheten för Samhällsskyld och Beredskap (MSB) i Sverige er det registrert 56 branner i ståhjulinger mellom juli 2016 og juni 2017. MSB antar at det kan være store mørketall. De fleste brannene i ståhjulinger har oppstått i forbindelse med lading. Det finnes ingen nøyaktig oversikt over branner eller branntilløp i ståhjulinger her i landet. Men If Skadeforsikring har likevel funnet grunn til å advare mot slike branner.

- Vi vet om flere branntilløp og noen branner. De fleste brannene har oppstått i forbindelse med lading uten tilsyn. De forholdsvis mange svenske tilfellene gjør at vi nå går ut og advarer mot å lade ståbrettene om natten eller på dagtid uten tilsyn, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i en pressemelding fra If.

I fjor foretok det svenske Elsäkerhetsverket og Arbetsmiljöverket en tilsvarende undersøkelse som den DSB er i gang med i Norge. Undersøkelsen resulterte i at det ble satt salgstopp for 10 av 13 ståbrett fordi de enten ikke oppfylte kravet til CE-merking, manglet bruksanvisning på svensk eller en forsikring om at produktet er i tråd med det som er lovet. Også i USA har det tidligere blitt trukket en rekke ståbrett fra markedet på grunn av brannfare. En rekke flyselskapet har nedlagt forbud mot å ha slike brett om bord.