Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Bygningssikkerhet krever samarbeid

Samarbeid mellom eiere og brukere av bygninger er avgjørende for sikkerheten. Det står igjen som en konklusjon etter en fagdag hos KLP med fokus på eiers og brukers ansvar for sikkerheten i bygg.

Anne Mette Hybertsen og Uno Frivoll hadde godt utbytte av fagdagen i systematisk sikkerhetsarbeid for bygningseiere hos KLP 31. oktober (foto: Sturle Hagen).

- Temaet er jo slett ikke nytt, men det er gledelig å registrere at det fortsatt skaper engasjement, sier fagsjef Geir Grønsholt i KLP Skadeforsikring.

Fagdagen om systematisk sikkerhetsarbeid i bygninger 31. oktober samlet over 70 deltakere fra kommunale eiendomsforetak, forvaltere og brannvesen. Bak arrangementet sto KLP i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Norsk brannvernforening.

- God oppslutning, godt forberedte innlegg og engasjerte deltakere gir inspirasjon til gjentakelse, poengterer Grønsholt.

Dialog og samarbeid

- Selv om fagdagen antakelig bød på variasjoner over et kjent tema for mange har det budskap som er veldig viktig å få repetert, sier teknisk konsulent Anne Mette Hybertsen. Hun deltok på vegne av KLP Eiendom i Trondheim.

- Fagdagen og innfallsvinklene til de ulike innlederne bekrefter med all tydelighet hvor viktig det er med dialog og samarbeid mellom eier og brukere av bygninger, poengterer Hybertsen.

Hun får støtte av eiendomssjef Uno Frivoll i Kongsvinger kommune. Som leder for kommunens eiendomsenhet rapporterer han direkte til formannskapet.

- I vår kommune har vi jobbet mye med oppgradering av bygninger i forhold til brannsikkerhet. Da har det vært greit å ha kort vei til de som sitter på pengene, sier Frivoll.

Også han påpeker behovet for tett samarbeid mellom kommunens eierorganisasjon og brukere av bygningene. Han viser til problematikk rundt eldre mennesker og demens.

- Det er ikke alltid bygningene i utgangspunktet er tilstrekkelig tilrettelagt for denne kategorien beboere. For å kunne ivareta sikkerheten deres er samarbeid mellom eier og representanter for beboerne av avgjørende betydning, poengterer Frivoll.

Veileder og kurs

Etter flere års arbeid foreligger nå en helt ny veileder som har fått tittelen "Systematisk sikkerhetsarbeid for bygningseiere". Bak publikasjonen står DSB, DiBK, KLP og Norsk brannvernforening.

- Veilederen er lagt ut på våre hjemmesider og er ment å være et dynamisk og levende dokument. Vi er derfor åpen for innspill, både hva gjelder forbedring av eksisterende innhold og forslag til nytt innhold, sier senioringeniør Tommy Ueland i DSB.

Sammen med den publiserte veilederen kan Norsk brannvernforening nå tilby bygningseiere og andre interesserte kurs i systematisk sikkerhetsarbeid.