Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Færre branner i driftsbygninger

Antall branner i driftsbygninger viser en nedgang etter første halvår. Derimot øker tallet på boligbranner i landbruket. Det viser en halvårsrapport fra Landbrukets brannvernkomité.

I alt 72 driftsbygninger ble skadet i brann i årets seks første måneder. Dette er en reduksjon på 25 prosent sammenlignet med gjennomsnittlig antall branner de siste fem årene. Totalt var det brannskader for 146 millioner kroner i første halvår, ifølge en pressemelding fra Landbrukets brannvernkomité.

For boliger på gårdsbruk viser brannstatistikken en helt annen utvikling. I årets seks første måneder ble det registrert en dobling både i antall branner og skadekostnader målt i forhold til foregående fem års gjennomsnitt.

Blant forebyggende tiltak mot branner i landbruket peker Landbrukets brannvernkomité på at mange bønder har gjennomført kurs og tatt sertifikat for varme arbeider i landbruket i 2017. Det er også montert flere tusen telefonutringere for brannalarmanlegg i husdyrbygg. Disse gir varsel om brann til mobiltelefon. Innsatsen mot brannfarlige el-feil har også vært sterk i 2017.

Satsing på el-kontroll med varmesøkende kamera i driftsbygninger har pågått siden 2014. Dette ser ut til å ha hatt positiv effekt på antall branner i driftsbygninger og vil nå bli utvidet til å omfatte bolighus, heter det i pressemeldingen fra Landbrukets brannvernkomité.