Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Skadeutbetalingene etter branner øker

Skadeutbetalingene etter branner i næringslivet og det private markedet økte med fem prosent i årets tre første kvartaler sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Foto: Shutterstock

Skadetallene for årets ni første måneder er klare fra Finans Norge. Samlet for næringsliv og det private markedet er erstatningene på bygninger og innbo 9,1 milliarder kroner hittil i år. Dette er fem prosent lavere enn året før. Erstatningen etter branner økte med fem prosent fra i fjor. Erstatning etter branner i næringslivet beløper seg til drøyt 2 milliarder kroner hittil i år, mens tilsvarende tall for privatmarkedet er nær 1,9 milliarder kroner.

- Vi registrerer at antallet meldte brannskader går ned både i næringslivet og det private markedet. At erstatningene etter brannskader øker totalt sett kan blant annet skyldes at vi har hatt flere storbranner i næringsbygg inneværende år, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Han mener brannskadebildet i næringslivssektoren er urovekkende i et brannforebyggende perspektiv og tror mye av forklaringen skyldes mangel på systematisk sikkerhetsarbeid blant bygningseiere.

- Vi mistenker at en del eiere ikke kjenner de branntekniske forutsetningene for bruken av byggene sine. De kjenner heller ikke til hva som skal til av oppgraderinger ved eventuell bruksendring, påpeker Søtorp.

Han levner ingen tvil om at ansvaret for bygningssikkerheten påhviler den enkelte eier. Samtidig mener han at også forsikringsnæringen har virkemidler som kan bidra til færre branner og lavere skadeutbetalinger i næringslivet. Søtorp peker på at et enda strengere regime for avkortning i erstatning ved utvist uaktsomhet, kan ha en positiv effekt.