Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Gassanlegg til besvær

Stadig flere sameier og borettslag utstyres med gassanlegg for oppvarming, matlaging og pyntepeiser. Men slett ikke alle har nødvendig kunnskap om lover og regler for drift og vedlikehold av slike anlegg.

Foto: marieclaudelemay/Shutterstock

- Henvendelser fra sameier og borettslag tyder på manglende kunnskap om regelverket for drift og vedlikehold av gassanlegg. Det gir god grunn til bekymring, sier fagsjef Ann Elisabeth Spets i Norsk brannvernforening.

Hun påpeker at det er styrets ansvar å sørge for at drift og vedlikehold av gassanlegg i sameier og borettslag skjer i henhold til regelverket. På overordnet nivå må styret forholde seg til Brann- og eksplosjonsvernloven og da særlig paragraf 6 som omhandler vedlikehold og sikringstiltak.

- Videre må styret forholde seg til en egen forskrift om farlig stoff. Forskriften finnes både på Lovdata og på hjemmesiden til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Til forskriften finnes også en temaveileder som er tilgjengelig på nett hos DSB, opplyser Spets.

Hun lister opp flere punkter som styret må være særlig oppmerksom på:

  • Sameiet eller borettslaget må ha en ansvarlig person med nødvendig kunnskap om regelverket for å drifte og utføre egenkontroll av gassanlegget. Personen skal ha dokumentert kunnskap om farlig stoff.
  • Anlegget skal ha oppdatert FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold) og dokumenter for helse, miljø og sikkerhet (HMS).
  • Anlegget skal ha en oppdatert risikoanalyse og EX-klassingsplan.
  • Anlegget skal ha en årlig kontroll av fagkyndig kontrollforetak. Kontrollforetaket må ha en gyldig sertifisering som kontrollør. Her finnes det ulike krav til ulike typer anlegg (se temaveileder).

- Oppfølging av disse punktene og ikke minst det siste, er helt avgjørende for å kunne ivareta beboernes sikkerhet, fremholder Spets.