Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Medieklipp 6. desember

Stedjetunet i Sogndal kunne vært reddet dersom bygget var sprinklet, 40 000 husstander får besøk av brannvesenet under Aksjon Boligbrann og flere hytteeiere skal få tilsyn og feiing på hytta. Dette er saker i dagens medieklipp.

Sprinkleranlegg til stor hjelp

Kvart år forsvinn uerstattelege kulturskattar og historiske bygningar i brann. Brannmannskap meiner sprinkelanlegg kunne ha redda dei fleste. – Om eit bygg er sprinkla, så sløkkjer vi ofte brannen med ein gong. Erfaringane syner at eit sprinkelanlegg gjer at situasjonen løyser seg nesten umiddelbart, seier Elmer Sjøvoll, som er fagsjef i Sogn Brann og Redning. Søndag kveld brann det historiske bygget Stedjetunet i Sogndal. Bygget er frå byrjinga av 1900-talet, og har vore både hotell, gamleheim og barnehage. Brannmannskapet jobba på spreng heile natta, men bygget stod ikkje til å redde, skriver NRK Sogn og Fjordane.

Brannvesen fra dør til dør

Brann- og feiervesenet i hele landet ringer denne uken på hos 40 000 husstander over hele landet med tilbud om enkel kontroll av brannsikkerheten i boligen. Besøkene startet i dag og fortsetter til og med torsdag. Under boligkontrollene sjekker man varsling, slokkeutstyr, elektriske apparater og anlegg, ildsteder og rømningsforhold. Kontrollørene sjekker også alle røykvarslere i boligen og de skifter røykvarslerbatteri ved behov. Kontrollen er et ledd i kampanjen Aksjon boligbrann, og er et samarbeid mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Norsk brannvernforening, Gjensidige, det lokale elektrisitetstilsyn og brann- og feiervesenet, melder Rogalands Avis.

Fokus på brannsikkerhet i hytter

I disse dager får ca. 8000 eiere av hytter og fritidsboliger i Holtålen, Os, Røros og Tydal kommuner melding fra brann- og redningstjenesten om tilsyn og feiing av fritidsboliger. Brannvesen i de nevnte komunene skal i løpet av en femårs periode utføre feiing av skorstein og tilsyn av fyringsanlegget i alle fritidsboliger som ligger i rimelig nærhet av vei. Fra 2016 ble det innført en ny forskrift om brannforebyggende tiltak, som krever at det skal gjennomføres tilsyn og feiing av hytter og fritidsboliger over hele landet. Statistikk viser at det er en økende tendens med brann i fritidsboliger, og at årsaken til brannen ofte kan føres tilbake til fyringsanlegget, skriver Rørosnytt.