Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Historisk lave brannskadeerstatninger i landbruket

Brannskadeerstatningene i landbruket ble historisk lave i 2017. Satsing på forsterket el-kontroll bidrar effektivt til å redusere antall branner i driftsbygninger. Kontroller utvides nå til å omfatte bolighus på gårdsbruk.

Foto: Nejron/Shutterstock

I 2017 ble 137 driftsbygninger skadet i brann. Dette er 30 % lavere enn gjennomsnittlig antall branner de siste fem foregående år, og det er over 30 % nedgang i brannskadeerstatning.

- For å finne tilsvarende skadeutbetalinger for landbruksbranner må vi tilbake til 2007, sier Pål-Arne Oulie, styreleder i Landbrukets brannvernkomite.

Etter at Landbrukets brannvernkomite påviste at 2 av 3 branntilløp i landbruket har elektrisk årsak, har det vært satset på en forsterket el-kontroll med varmesøkende kamera fra 2014, med spesielt fokus på husdyrbygninger og veksthus.

I 2017 hadde driftsbygninger for første gang lavere utbetalinger for brannskader enn bolighus på gårdsbruk. Siden elektriske feil er en viktig årsak også for boligbranner, vil el-kontroll med varmesøkende kamera nå bli innført også for bolighus i landbruket.

- Siden satsingen på brann- og el-sikkerhet startet i 2014 har 2 500 bønder, hovedsakelig husdyrprodusenter, gjennomført denne formen for el-kontroll og utbedret brannfarlige avvik. Mange av disse har mottatt tilskudd på kr. 5 000 for tiltaket. I tillegg til satsingen på el-kontroll, har nytt krav i 2017 om varsling av brann til mobiltelefon gjort at særlig mange husdyrbønder har montert telefonutringer for brannalarmanlegg. Flere tusen bønder har også tatt sertifikat i varme arbeider i fjor, der det inngår i kurset å øve på brannslukking, forteller Oulie.

Se detaljert statistikk på lbk.no.