Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Ny avtale om skadeforebyggende samarbeid

DSB og Finans Norge har nylig inngått en samarbeidsavtale for å forebygge uønskede hendelser og ha en effektiv ulykkes- og krisehåndtering. Det fremgår av en nyhetssak på direktoratets nettsted.

Foto: Yelantsevv/Shutterstock.com

Bakgrunnen for avtalen er klimaendringene og en stadig økende forekomst av naturskader. Bare i 2017 var det naturskader for 870 millioner kroner i Norge. Mer enn halvparten av erstatningene fra forsikringsselskapene er knyttet til flom.

- Vi er glade for dette samarbeidet og har høye ambisjoner. I første omgang starter vi med utveksling av informasjon og formidling av skadedata og analyser inn til DSBs Kunnskapsbank, sier administrerende Idar Kreutzer i Finans Norge.

- Finans Norge, Norsk Naturskadepool og forsikringsselskapene har mye kunnskap om risiko og sårbare områder og utvikling av skader i samfunnet. Dette er kunnskap som er verdifull for vårt arbeid, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

Hun forteller at disse dataene skal brukes i DSBs Kunnskapsbank. Her skal data på samfunnssikkerhetsområdet sammenstilles på en slik måte at myndighetene kan styrke kommunenes og fylkesmennenes arbeid med forebygging av naturhendelser.

Samarbeidsavtalen er i første rekke knyttet til arbeidet med forebygging av naturskadehendelser og brannskader, men partene er åpne for at den kan utvides.