Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Sikkerhetspris til Bergen kommune

Samfunnssikkerhetsprisen for 2017 er tildelt Bergen kommune. Det er sjette gang Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) deler ut denne prisen.

Foto: DSB

Bergen kommune får samfunnssikkerhetsprisen for initiativ til, etablering og drift av samvirkesenteret under sykkel-VM i 2017. Det skriver DSB i en nyhetssak på sine hjemmesider.

- Ved hendelser og øvelser er det alltid tre ting som er spesielt krevende; felles situasjonsforståelse, informasjonsdeling og koordinering. Samarbeid er vanskelig, men samtidig helt nødvendig for å være best mulig forberedt. Bergen kommune får prisen fordi samvirkesenteret forenklet samarbeidet mellom alle aktørene som bidro til at arrangementet skulle gå trygt for seg, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

Samvirkesenteret både overvåket og samlet informasjon fra viktige samfunnsområder for raskt å kunne håndtere situasjoner som oppstod. 127 personer fra ulike aktører som brannvesenet, vegvesenet, transportselskap, politi, forsvar, sivilforsvar, helsevesen, teleoperatører, arrangøren og kommunen, hadde sitt arbeidsted ved senteret under fjorårets sykkel-VM.