Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Beredskapsstyrker skal drive brannforebygging

Fire brannvesen skal delta i et pilotprosjekt hvor beredskapspersonell får en ny og sentral rolle i det brannforebyggende arbeidet. Pilotprosjektet støttes med drøyt 10 millioner kroner fra Det store brannløftet i regi av Gjensidigestiftelsen.

Dag Botnen, prosjektleder for Brannløftet.

- Hensikten med prosjektet er å få testet ut hvordan beredskapspersonell i brannvesenet kan benyttes til forebygging for å øke brannsikkerheten til risikoutsatte grupper i samfunnet, sier brannsjef og prosjektleder for Brannløftet, Dag Botnen.

Deltakerne i pilotprosjektet er Oslo brann- og redningsetat (bydel Grorud), Østre Agder brannvesen, Salten Brann IKS og Rogaland brann og redning IKS. Prosjektet vil ha en varighet fra halvannet til to år og inkluderer beredskapspersonell ansatt både på hel- og deltid.

- Foruten å engasjere beredskapspersonell i det brannforebyggende arbeidet skal deltakende brannvesen teste ut løsninger for et godt samvirke med kommunens helseetat. De skal også kartlegge muligheter og begrensninger knyttet til deling av informasjon mellom brannvesen og helseetat, opplyser Botnen.

Ideen om å benytte beredskapspersonell til brannforebyggende arbeid lokalt og da særlig mot risikoutsatte grupper, er ikke ny. I Storbritannia har brannvesen drevet med dette i om lag 10 år. Britiske brannvesen utfører hvert år mer enn 670 000 besøk i boliger. Dette har slått positivt ut på brannstatistikken med færre boligbranner og en betydelig reduksjon i antall omkomne i brann.

- Modellen med «beredskapsforebyggende arbeid» har vist seg å gi gode resultater i flere europeiske land. Derfor bør også norske brannvesen tenke nytt når det gjelder bruken av mannskap og prioritering av oppgaver. Skal vi oppnå bedre brannsikkerhet for risikoutsatte grupper krever det innsats fra et samlet korps på tvers av avdelingsskiller, påpeker Botnen.

Han støttes av brannsjef Dag Svindseth i Østre Agder brannvesen som peker på at økte krav og nye oppgaver for brannvesenet vil kreve omstilling og nytenkning i forhold til bruk av ressurser.

- Vår deltakelse i pilotprosjektet er motivert av behovet for å kunne jobbe smartere, mer effektivt og risikobasert, sier Svindseth.

Han mener riktig organisering er en avgjørende faktor for å lykkes med prosjektet i egen organisasjon.

- Med en dedikert person fra forebyggende avdeling inn i Beredskap, støttet av en dyktig prosjektleder fra egen organisasjon, bør vi ha gode forutsetninger for å få med oss beredskapsstyrken på denne arbeidsmodellen, fremholder Svindseth.