Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Røykvarslere bør skiftes etter ti år

Tester utført av Finnish Safety and Chemicals Agency i Finland konkluderer med at røykvarslere bør skiftes ut etter ti år på grunn av svekket funksjonalitet.

Finsk test viser at røykvarslere har dårligere funksjonalitet etter ti års bruk. Foto: Shutterstock

-Finnenes konklusjon er interessant og underbygger så vel vår egen som DSB sin anbefaling om å skifte ut røykvarslere når de er ti år gamle, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Testingen av røykvarslere solgt og anvendt i Finland, ble iverksatt våren 2017 og fullført i mars i år. Testene ble utført ved en høyskole i byen Kuopio (the Emergency Services College) som blant annet er finnenes nasjonale treningssenter for personell i brannvesenet.

I alt 55 ioniske røykvarslere og 23 optiske røykvarslere av ulike fabrikat ble testet. Alderen på varslerne varierte fra to til 33 år. Bare røykvarslere med testknapp og testsignal ble benyttet. Varslerne ble testet mot to typer branner – en i pyrolytisk trevirke og en annen i plater av polyuretan.

Varierende reaksjonstid
Samtlige røykvarslere reagerte på røyk fra de to brannene. Det var likevel stor variasjon i tiden det tok før varslerne ga alarm. Støv, smuss og rust på innvendige komponenter i varslere av eldre årgang har mest sannsynligvis påvirket reaksjonstiden negativt. Selv uten nøyaktige desibelmålinger viste testene at lyden fra røykvarslerne ble svakere med alder.
Ioniske varslere viste seg å være mest stabil med hensyn til reaksjonstid. Det gjaldt særlig ved testing mot polyuretanbrann.

Behov for flere studier
Den finske rapporten konkluderer med at røykvarslere bør skiftets ut etter ti år. Det kan være aktuelt med utskiftning tidligere dersom produsenten anbefaler dette. Rapporten fastslår videre at det er behov for å gjøre ytterligere studier av røykvarslere med tanke på varighet. Ikke minst er det behov for å få testet et større utvalg optiske røykvarslere.

-Det finnes knapt forskningsbaserte studier på dette feltet fra før. Derfor skal finnene ha honnør for at de ønsker å gjøre nye tester i løpet av fem års tid som kan gi oss mer viten om røykvarsleres varighet, fremholder Søtorp.