Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Ber om stans i salget av engangsgriller

Norsk brannvernforening ber om midlertidig stans i salget av engangsgriller i Sør-Norge. Bakgrunnen er den ekstreme skogbrannfaren som ser ut til å vedvare inn i juni måned.

Foto: Shutterstock

-Nå bør butikker som selger engangsgriller vise samfunnsansvar ved å stoppe salget til vi har fått betydelig påfyll av nedbør i Sør-Norge, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

På grunn av den ekstreme skogbrannfaren har flere fylker og en rekke kommuner fra Trøndelag i nord til Agderfylkene i sør innført totalforbud mot enhver bruk av åpen ild i naturen.

-Dessverre ser det ikke ut til at alle har forstått alvoret bak dette forbudet. Folk som hittil ikke har klart å følge opptenningsforbudet ute, må virkelig skjerpe seg. Bryter man forbudet og blir oppdaget, kan det svi godt i lommeboken i form av en kraftig bot. påpeker Søtorp.

Han understreker at Brannvernforeningen verken har beslutningsmyndighet eller et ønske om å forby salg av engangsgriller så lenge dette er en lovlig vare.

-Det vi ønsker næringslivet med på, er å begrense tilgjengeligheten og dermed bruken av engangsgriller for en periode inntil tørken avtar. Det vil være et godt brannforebyggende tiltak, presiserer Søtorp.

Avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Anne Rygh Pedersen sier til P4-nyhetene at hun stiller seg bak forslaget.

-Men det aller viktigste er at folk som allerede har kjøpt engangsgriller, ikke finner på å bruke dem ute i naturen nå, sier hun.