Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Unyansert journalistikk om pulverapparater

En nettartikkel med videoinnslag publisert av TV2.no søndag 6. mai kan skape inntrykk av at brannslokkeapparater med pulver som slokkemiddel nærmest er ubrukelige og gir en falsk trygghet.

Foto: Shutterstock

-Nettartikkelen og videoinnslaget gir et unyansert og ensidig negativt bilde av pulver som slokkemiddel. Saken er egnet til å skremme alle med pulverapparater hjemme, og det er mildt sagt uheldig, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Han minner om at håndslokkeapparat eller husbrannslange er påbudt i alle boliger. Disse hjelpemidlene er egnet til å slokke små branner i en startfase. De er ikke egnet til å slokke større branner. Har en brann fått tid til å vokse seg stor, må beboerne konsentrere seg om å rømme i sikkerhet.

-Uten å gå inn på egenskapene til ulike slokkemidler er det hevet over enhver tvil at pulver er et effektivt slokkemiddel mot de aller fleste branntilløp som kan inntreffe i en bolig. Man må selvsagt vite hvordan apparatet brukes, og at det tømmes i løpet av 20-30 sekunder, sier Søtorp.

I videoen med demonstrasjon av slokking benytter instruktøren et 6 kilos pulverapparat mot brann i trevirke. At det gløder i trevirket vitner om høy temperatur og at brannen har pågått en stund. Instruktøren retter slangen mot brannen og tømmer apparatet. Brannen ser først ut til å være slokket, men reantenner kort tid etterpå.

-At pulveret ikke slokker brannen, skyldes at dette ikke er en brann som er i startfasen, men en brann som har pågått over tid. At pulveret ikke gjør jobben sin i dette tilfelle, betyr likevel ikke at dette slokkemiddelet nærmest er ubrukelig i enhver sammenheng, sier Søtorp.

Han mener som DSB at et pulverapparat tilfredsstiller et minimumskrav til slokkemidler i bolig. Andre egnede slokkemidler kan være skumapparater og husbrannslange.

-I likhet med myndighetene ser vi gjerne at folk både har håndslokkeapparater og husbrannslange i hjemmene sine, fremholder Søtorp.