Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Kritisk til beredskapsplan for ny jernbanetunnel

Bergen brannvesen er kritisk til beredskapsutrustningen som Bane Nor har planlagt for en ny jernbanetunnel mellom Bergen og Arna på Bergensbanen.

Brannsjef Leif Linde i Bergen brannvesen (foto: Helge Skodvin).

Den nye jernbanetunnelen gjennom Ulriken blir mellom sju og åtte kilometer lang. Ifølge Bane Nor blir dette en av de mest trafikkerte jernbanetunnelene i Europa med flere tog i samme løp og mange hundre reisende inne i hvert av togene.

- Beredskapsutrustningen som er foreslått for den nye jernbanetunnelen, setter klare begrensninger for vår mulighet til å gjøre en effektiv rednings- og slokkeinnsats ved brann, påpeker brannsjef Leif Linde i Bergen brannvesen.

Trenger lett tilkomst

For å kunne gjøre en effektiv innsats inne i tunnelen ved brann er brannvesenet avhengig av gode tilkomstmuligheter. Ifølge Linde vil det innebære skinnegående vogner som kan frakte mannskap og utstyr frem til skadestedet. Det kan også være aktuelt med en egen tankvogn for slokkevann, dersom det ikke tilrettelegges for uttak av vann inne i selve tunnelen.

- Ingen av de nevnte behovene er ivaretatt i Bane Nors plan for beredskapsutrustning. Med hensyn til slokkevann er det kun lagt opp til en hydrant ved hver tunnelmunning. Det monner lite ettersom et skadested kan være flere kilometer inne i fjellet, påpeker Linde.

Med kun en hydrant ved hver tunnelmunning vil brannvesenets rekkevidde for slokkeinnsats i praksis være begrenset til 200 meter inn i tunnelen, ifølge Linde.

Har planlagt for selvredning

Bane Nor hevder på sin side at den nye Ulriken-tunnelen vil bli den tryggeste på hele det norske jernbanenettet. Ifølge selskapet er planen for beredskapsutrustning tuftet på grundige risikoanalyser. Av tekniske tiltak er det blant annet prosjektert med 16 rømningsveier mellom tunnelens to parallelle løp. Dessuten skal alle materialer oppfylle strenge krav til brannmotstand.

- Vi registrerer at Bane Nor i høy grad har basert beredskapsutrustningen på selvredning for personer som måtte befinne seg inne i tunnelen ved brann eller andre ulykker. Det er mildt sagt dristig når vi vet hvilket katastrofepotensial en tunnelbrann har, poengterer Linde.

Brannvesenet i Bergen sendte tidlig i vår et brev til Bane Nor med klare anbefalinger om tiltak som kan bidra til at nødetatene vil være i stand til å yte effektiv innsats ved brann eller andre hendelser i den nye jernbanetunnelen.

- Vi venter fortsatt på svar fra Bane Nor og håper selskapet vil revurdere sin plan for beredskapsutrustning i tråd med våre og andre nødetaters behov. Hvis ikke må vi sette vår lit til Statens Jernbanetilsyn som har varslet tilsyn med Bane Nor i begynnelsen av juli.