Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Farlig gods-perm på nett

Farlig gods-permen er tilgjengelig i ny digital utgave. Nettsiden er utarbeidet av Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS i samarbeid med IUA Sør-Trøndelag og DSB.

Foto: Stock

Farlig gods-permen har lenge vært et nyttig oppslagsverk for brannvesenet, spesielt i forbindelse med hendelser hvor farlig gods er involvert. På www.farliggodspermen.no finner brukerne veiledende informasjon om innsats ved akutte uhell med farlige stoffer. Du kan søke på stoffnavn, UN-nummer eller fritekst.

Kom med innspill
Ettersom stoffdatabasen fortsatt er under oppbygging mangler det fortsatt informasjon om en del stoffer. Nettstedet vil være under kontinuerlig utvikling, og brukerne kan sende inn innspill og forslag, fremgår det av en nyhetsmelding fra DSB.