Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Bane NOR får kritikk i tilsynsrapport

Statens Jernbanetilsyn er i likhet med Bergen brannvesen kritisk til Bane NORs beredskapsplaner for den nye jernbanetunnelen gjennom Ulriken.

Brannsjef Leif Linde i Bergen (foto: Helge Skodvin)

Det fremgår av en tilsynsrapport fra Statens Jernbanetilsyn etter et tilsynsmøte om tunnelsikkerhet med Bane NOR. I rapporten kritiseres Bane NOR for ikke å ha planlagt for slokkevann og mekanisk ventilasjon i den nye tunnelen mellom Bergen og Arna som blir nær åtte kilometer lang. Videre påpeker Jernbanetilsynet at det ikke i tilstrekkelig grad er lagt til rette for nødetatenes innsats og sikker evakuering ved brann i tunnelen. Nevnte forhold er rapportert som to avvik med henvisning til bestemmelser i Sikkerhetsstyringsforskriften.

-Her har Jernbanetilsynet sett og påpekt de samme forholdene som vi har ment svekker sikkerhet og beredskap i jernbanetunneler. Vi er selvsagt glad for at et tilsynsorgan er så klar og tydelig på dette, sier brannsjef Leif Linde i Bergen brannvesen.

Foruten mulighet for uttak av slokkevann inne i tunnelen har brannvesenet i Bergen tidligere etterlyst beredskapstiltak som gir god tilkomst for nødetatene ved brann eller andre ulykker. Det vil si skinnegående vogner som kan frakte mannskap og utstyr frem til et skadested inne i tunnelen.

Ifølge tilsynsrapporten vil Bane NOR nå legge opp til innkjøp av et redningstog som skal være klar til å tas i bruk i 2020. Dette forutsetter at finansiering kan skaffes og at bestilling gjøres høsten 2018.

Brannsjefen i Bergen har forventninger til at Bane NOR følger opp tilsynsrapporten og lukker de to avvikene som Jernbanetilsynet har avdekket.

-Vi ser på dette som en seier for vår oppfatning av hvordan sikkerhetsnivået skal være i jernbanetunneler. Vårt håp er at dette også blir holdningen til Bane NOR, slik vi opplever det er hos for eksempel Statens vegvesen i tilsvarende store utbygginger i bergensregionen, fremholder Linde.

Han understreker at brannvesenet fortsatt vil ha en konstruktiv dialog med Bane NOR og se på løsningene selskapet kommer frem til for å lukke avvikene som Jernbanetilsynet har påpekt.