Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Medieklipp 28. september

Rådgivende Ingeniørers Forening frykter dårligere kvalitet på bygg, myndighetene med fokus på tverrfaglig kommunalt samarbeid i anledning FNs eldredag og ingen burde bodd i Greenfell Tower, ifølge britisk branntopp. Dette er saker i dagens medieklipp.

Frykter bygg med flere feil

Rådgivende Ingeniørers Forening mener regjeringens forslag til endringer i Byggesaksforskriften kan redusere kvaliteten på bygg. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nylig sendt på høring forslag til «mindre endringer og justeringer i reglene for sentral godkjenning.»  Rådgivende Ingeniørers Forening er sterkt kritiske til det de oppfatter som omfattende endringer, og mener regjeringen legger opp til at bygg kan reises med lavere kvalitet enn tidligere. RIF mener også at det er problematisk at departementet vil la fagskoleutdannede utgjøre foretakenes faglig ledelse innen alle prosjekteringsområder i tiltaksklasse 2, skriver VVS Aktuelt.

Bedre brannsikkerhet for eldre

I anledning FNs eldredag 1. oktober sender DSB og Helsedirektoratet ut informasjon til alle landets kommuner som forklarer hvorfor godt samarbeid mellom helse og brann kan redde liv. – Kommunenes innsats har avgjørende betydning hvis vi skal lykkes med visjonen om at ingen skal dø i brann. Tett og nært samarbeid mellom helse- og omsorgstjenestene og brann- og redningsvesenet i kommunene er nøkkelen til suksess, sier Cecilie Daae, direktør i en nyhetssak på hjemmesiden til DSB

Branntopp: Ingen burde bodd i Greenfell Tower

Ansatte i Londons brannvesen har den siste tiden forklart hvordan arbeidet fortonte seg den katastrofale natten i fjor sommer. Brannen som tok livet av 72 personer i Grenfell Tower i London i fjor sommer, rystet en hel verden. I etterkant har sikkerheten i boligblokken fått massiv kritikk. Blant annet har en rapport bekreftet at isolasjonen var enda mer brennbar enn fasadeplatene. – Bygningen var i en så forferdelig forfatning, at jeg mener ingen burde bodd det. Det skal  avdelingsleder i brannvesenet i Stor-London, Andrew O'Loughlin ha uttalt i en høring ifølge nettstedet TV2 Nyheter.​