Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Overtar driften av KBT

Brannvernforeningen overtar ansvaret for videre drift av KBTs database fra 1. januar 2019.

Fra venstre Rolf Søtorp, administrerende direktør i Brannvernforeningen og Guttorm Liebe, leder av KBT.

I slutten av september inngikk Kollegiet for brannfaglig terminologi (KBT) og Brannvernforeningen en avtale som sikrer den videre driften av KBT. Driftsformen forblir den samme som tidligere, med et kollegium fra ulike etater og organisasjoner. Termbasen vil fremdeles finnes på www.kbt.no.

Formålet til KBT er å samle og systematisere aktuelle faguttrykk innenfor brannfaget, og presentere de på en oversiktlig og lettfattelig måte. Dette gir et mer enhetlig fagspråk, slik at misforståelser unngås, spesielt i innsatssituasjoner.

- KBT har utviklet seg til en viktig kilde til brannfaglig terminologi med god forankring på myndighetsnivå, på utøvende nivå og innenfor forskning og utvikling. Vi ser at bruken av arbeidet gjennom nettsiden kbt.no er økende, noe som er med å bekrefte at behovet er stort for et fellesskap om begrepsbruk. Tidsspille i både opplæring og utøvende sammenheng unngås ved at KBT bidrar til felles forståelse av de begrepene som karakteriserer det brannfaglige området. Vi ser frem til fortsatt friske, faglige diskusjoner og gleder oss til at kollegiet også tar tak i terminologi innenfor skogbrann og organisering, sier Rolf Søtorp, administrerende direktør i Brannvernforeningen.

Kollegiet består av:
Norsk brannbefals landsforbund
Høgskulen på Vestlandet
RISE Fire Research
Norsk brannvernforening
Norges Brannskole
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Direktoratet for byggkvalitet
Standard Norge
Rådgivende Ingeniørers Forening
Språkrådet
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Mer informasjon finner du på www.kbt.no