Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Nullvisjon for omkomne i brann

DSB og Helsedirektoratet vil ha flere kommuner til å jobbe på tvers av etatsgrenser for å gi risikoutsatte grupper bedre brannsikkerhet.

Foto: DSB

-Kommunenes innsats har avgjørende betydning hvis vi skal lykkes med visjonen om at ingen skal dø i brann. Tett og nært samarbeid mellom helse- og omsorgstjenestene og brann- og redningsvesenet i kommunene er nøkkelen til suksess, sier direktør Cecilie Daae i DSB til nettstedet dsb.no.

Sammen med Helsedirektoratet har DSB fått midler fra Gjensidigestiftelsen til et brannforebyggende prosjekt rettet mot kommunene. Prosjektet skal motivere til økt tverrfaglig samarbeid med fokus på økt brannsikkerhet for risikoutsatte grupper. Det skal skje gjennom e-læring og oppfølging av de ansatte innen helse- og brannetatene.

Eldre personer med begrenset evne til å oppdage og evakuere ved brann utgjør en stor og voksende risikogruppe. Mange eldre mottar kommunale helse- og omsorgstjenester i hjemmet. Helsehjelp skal gis på en slik måte at også brannsikkerheten ivaretas. Derfor lanserte myndighetene i fjor en veileder til kommunene om samarbeid mellom helse og brann. Målet er å få flere kommuner til å ta veilederen i bruk og drive brannforebyggende arbeid i tråd med veilederens anbefalinger.

-Vår erfaring viser at dette samarbeidet fungerer aller best når det er forankret i kommuneledelsen. Derfor sendte vi ut informasjon om prosjektet til alle landets rådmenn i forbindelse med FNs eldredag, opplyser Daae.

Administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening bifaller både prosjektet og visjonen om at ingen skal omkomme i brann.

- Vi har ved flere anledninger hevdet at det er fullt mulig å fjerne brann som en sannsynlig livstruende hendelse. Men det krever en kraftfull mobilisering av alle brannforebyggende krefter. At myndighetene nå uttrykker en nullvisjon for omkomne i brann, er et viktig signal, sier Søtorp.