Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Positiv utvikling i landbruksbranner

Til tross for to husdyrbranner den siste uka, har det bare vært seks branner der dyreliv har gått tapt hittil i 2018. Utviklingen har vært positiv etter at el-kontroll med varmesøkende kamera ble tatt i bruk fra 2014. Det året var det 30 husdyrbranner.

Brannforebyggende tiltak

Siden 2014 har omlag 10 000 bønder gjennomført den nye kontrollformen, og et stort antall brannfarlige el-feil har blitt utbedret. Selv om seks branner der dyreliv har gått tapt er lavt sammenlignet med tidligere år, er det fremdeles seks branner for mye. Innsatsen mot landbruksbranner fortsetter, og totalt vil 25-30 000 bønder gjennomføre el-kontroll med varmesøkende kamera. Dette regnes som det mest brannforebyggende tiltaket, med undersøkelser som viser at to av tre branntilløp i driftsbygninger har elektrisk årsak.

Nye krav

Etter at det ble nye krav fra forsikringsbransjen i 2016, har det hittil vært fire tusen bønder som har deltatt på kurs for å lære om brannsikkerhet ved utføring av varme arbeider og utført praktisk slokkeøvelse. I fjor kom det også nye krav fra Mattilsynet om at brannalarm i husdyrbygg skal kunne varsle direkte til mobiltelefon ved alarm.

Flere branner i bolighus

Det viser seg å være mange brannfarlige el-feil i bolighus i landbruket, hvor det har vært en tydelig økning i branner. Bolighus blir derfor tatt inn som del av el-kontrollen med varmesøkende kamera i landbruket.

For fylkesvis brannstatistikk, se www.lbk.no/brannstatistikk