Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Kritisk rapport etter brann i Oslofjordtunnelen

Statens havarikommisjon for transport har avgitt rapport etter brannen i et vogntog i Oslofjordtunnelen i mai i fjor. Kommisjonen peker på flere alvorlige mangler ved sikkerheten i tunnelen.

Foto: Follo brannvesen

-Det mangler blant annet et helhetlig system for håndtering og oppfølging av feil og avvik på sikkerhetsutstyr og utrustning i tunnelen, sier avdelingsdirektør Rolf Mellum i Statens havarikommisjon for transport.

Det var 5. mai i fjor et vogntog kom i brann inne i den drøyt 7 kilometer lange undersjøiske Oslofjordtunnelen. Vogntoget var da ca. 2,3 kilometer fra tunnelutgangen på Drøbaksiden. Brannen startet i trekkvognen som følge av motorhavari. Ulykkesvogntoget var lastet med papir og ble helt utbrent. Føreren forsøkte å slokke brannen, men lyktes ikke. Han kom seg ut av tunnelen ved hjelp av en annen bilist. Ingen ble alvorlig skadet i hendelsen.

Brannen i vogntoget oppsto etter at motoren havarerte, og uten noe tydelig forvarsel. Deler av drivstoffsystemet ble skadet, og det oppsto brann i olje og diesel som spredte seg til hele vogntoget. Det er for øvrig ikke første gang det har tatt fyr i et vogntog i Oslofjordtunnelen. En lignende hendelse fant sted i 2011.

Havarikommisjonen peker på flere kritikkverdige forhold utover mangelen på et helhetlig system for oppfølging av feil og avvik på sikkerhetsutstyr i tunnelen. Kommisjonen skriver blant annet at flere feil og avvik i tunnelens sikkerhetsutrustning ikke er avdekket ved periodiske inspeksjoner. Statens vegvesen får dessuten kritikk for ikke å ha ajourført beredskapsplanen for Oslofjordtunnelen i henhold til krav i tunnelforskriften. Forskriftens krav om jevnlige øvelser er heller ikke oppfylt. Og det har ikke blitt gjennomført tilsyn med tunnelen som særskilt brannobjekt siden 2013.

-Selv om Statens vegvesen som forvalter har fulgt opp tunnelsikkerheten i Oslofjordtunnelen etter hendelsen i 2011, er det fortsatt flere forbedringspunkter å ta tak i, understreker Mellum.

I rapporten etter brannen i 2017 er det listet opp fire nye sikkerhetstilrådinger som havarikommisjonen forventer blir fulgt opp av Statens vegvesen. Det handler om:

  • etablering av et helhetlig avvikssystem for loggføring, håndtering og oppfølging av feil og avvik ved tunnelens sikkerhetsutrustning
  • etterlevelse av egne håndbokskrav om sikkerhetsgodkjenning av tunneler i drift gjennom jevnlige og helhetlige inspeksjoner
  • ajourføring av beredskapsplanen for tunnelen i henhold til forskriftskrav, samt krav og retningslinjer i egne håndbøker
  • planlegging og jevnlig gjennomføring av øvelser i Oslofjordtunnelen under så realistiske forhold som mulig