Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Mors stemme - bedre enn røykvarsleren

Høyfrekvente lyder fra røykvarslere er ikke spesielt egnet til å vekke barn ved brann. Det er derimot mors stemme, ifølge en studie utført av forskere ved Nationwide Children’s Hospital i Ohio, USA.

Foto: Shutterstock

Studien som er publisert i legetidsskriftet Journal of Pedriatrics, omfattet 176 barn i alderen 5-12 år. Barna ble forsøkt vekket fra sin dypeste søvn (søvnstadium 4) ved hjelp av fire ulike lyder som hadde en styrke på 85 desibel. Tre av lydene var laget med mors stemme. I et av tilfellene sier hun barnets navn. Den fjerde lyden var fra en tradisjonell røykvarsler. Nær 90 prosent av barna våknet av mors stemme, mens bare drøyt 50 prosent av barna våknet av røykvarsleren.

-At barn har problemer med å oppfatte høyfrekvente lyder er kjent fra før. Men at stemmen til en voksen som barnet kjenner godt, kan fungere som en effektiv «vekkerklokke» selv ved dyp søvn, er nytt og interessant, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk Brannvernforening.

Ved lyden av mors stemme tok det i gjennomsnitt to sekunder før barna våknet, mens det i snitt tok nesten 2 minutter før barna våknet av røykvarsleren. Ved vekking av mors stemme tok det mellom 18 og 28 sekunder før barna var klare til å forlate soverommet. Derimot tok det ca. fem minutter før barna var klare til å forlate soverommet etter å ha blitt vekket av røykvarsler. At barnet ble nevnt med fornavn i ett av de tre forsøkene med bruk av mors stemme hadde ingen effekt i forhold til reaksjonstid.

-Det er alltid interessant med ny kunnskap som kan bane vei for teknologiske nyvinninger innen forebyggende brannvern. Studien bør derfor være av interesse for produsenter av røykvarslere og brannvarslingsanlegg, mener Søtorp.