Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Nytt senter for forskning på brannsikkerhet

Forskningsrådet har tildelt 30 millioner kroner til et nytt forsknings- og innovasjonssenter for brannsikkerhet, "Fire Research and Innovation Centre". Senteret skal ledes av RISE Fire Research i Trondheim.

Foto: Oslo brann- og redningsetat

Gjensidigestiftelsen har som en del av Det store brannløftet gitt Forskningsrådet i oppdrag å forvalte 35 millioner kroner for å fremme forskning og innovasjon på feltet. Det skriver Forskningsrådet i en pressemelding.

I tillegg til penger fra Brannløftet kommer gaveforsterkningsmidler fra Kunnskapsdepartementet og midler til to doktorgradsstipendiater fra Justis- og beredskapsdepartementet. Dette har gjort det mulig å utlyse i alt 47 millioner kroner.

- Det har vært forsket for lite på brannsikkerhet, og det er svært positivt at flere aktører nå går sammen for å styrke dette feltet. Den nye satsingen på forskning og innovasjon for brannsikkerhet er viktig for å styrke et lite utviklet forskningsfelt med stor betydning for samfunnet, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara.

Tildelingen til det nye senteret er et viktig ledd i satsingen på forskning og innovasjon som kan øke brannsikkerheten gjennom kunnskapsbaserte tiltak. Det nye senteret skal bidra til å bygge sterke fagmiljøer, styrke forskerutdanningen og innovasjon på feltet.
Administrerende direktør i Gjensidigestiftelsen, Unn Dehlen, er fornøyd med at det nå kommer på plass et forsknings- og innovasjonssenter for brannsikkerhet i Trondheim.

-Vi har stor tro på at ny kunnskap og innovative løsninger vil bidra til at samfunnets ressurser for forebygging, beredskap og håndtering av branner blir enda bedre utnyttet og koordinert, sier hun.
løpet av første halvår 2019 vil Forskningsrådet lyse ut ytterligere midler til brannsikkerhetsforskning. Utlysningen vil spesielt rette seg mot miljøer som ser brannsikkerhet i et samfunnsvitenskapelig eller humaniora perspektiv.