Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Bruk beskyttelsesbriller

Uvettig bruk av fyrverkeri fører hvert år til personskader og branner. Ved fjorårets nyttårsfeiring ble det registrert 56 uhell med fyrverkeri mot 65 uhell året før.

Foto: MarinaJ/Shutterstock

Ifølge en rapport fra DSB omfattet fjorårets uhell med fyrverkeri 43 personskader. Dette er en nedgang på 17 prosent sammenlignet med antall personskader ved feiring av nyttår året før. Det er fortsatt fingre, hender, øyne og ansikt som er mest utsatt ved uvettig bruk av fyrverkeri.

-Mange av personskadene knyttet til fyrverkeri kunne vært unngått dersom flere brukte beskyttelsesbriller ved oppskyting, påpeker administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Haukeland Universitetssykehus har rapportert om ni øyeskader ved øyeavdelinger til landets sykehus i forbindelse med bruk av fyrverkeri ved fjorårets nyttårsfeiring. Dette er en nedgang på 25 prosent sammenlignet med året før hvor det ble registrert 12 øyeskader. Både de alvorlige og de moderate øyeskadene har hatt en nedgang ifølge DSB. Tre av de ni skadede ble alvorlig skadet, mens de seks andre fikk øyeskader karakterisert som moderat alvorlige. Ingen av de skadde oppga å ha brukt beskyttelsesbriller.

-Vi har sagt det før og har gode grunner for å gjenta det. Fyrverkeri og beskyttelsesbriller hører sammen. Fyrverkeri er eksplosiver som må behandles deretter, understreker Søtorp.

Ifølge oversikten fra DSB øker andelen kvinner som blir skadet ved bruk av fyrverkeri. Ved fjorårets nyttårsfeiring var 37 prosent av de skadde kvinner og 58 prosent menn. Av de skadde var ti under 18 år mens 14 var i aldersgruppen 18-29 år. 12 personer var 30 år eller eldre.

I tillegg til personskade ble det registrert 41 materielle skader hvorav åtte branner og fire branntilløp. Antallet materieller skader har hatt en økning på mer enn 50 prosent sammenlignet med nyttårsfeiringen 2016/2017.

Søtorp mistenker at en stor del av personskadene knyttet til fyrverkeri har sammenheng med høyt alkoholinntak.

-Med inntak av alkohol reduseres vurderingsevnen og reaksjonstiden øker. Derfor er vårt råd at en edru person tar seg av oppskytingen, sier Søtorp.

Han ber ellers publikum om å respektere aldersgrensen på 18 år for kjøp og bruk av fyrverkeri. Unntaket er mindre stjerneskudd som har 12-årsgrense. Han ber også alle som skal skyte opp fyrverkeri om å lese bruksanvisningen nøye. Forhandlere skal være sertifisert for salg av fyrverkeri og her kan det være gode råd å få.