Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

En seier for fornuften

Komfyrvakt beholdes som hjelpemiddel etter folketrygdloven i første omgang i to år til. Det går frem av et brev Brannvernforeningen har mottatt fra Arbeids- og sosialdepartementet.

- Brannvernforeningen er godt fornøyd med at regjeringen har valgt å snu i saken om komfyrvakter, sier Rolf Søtorp.

- Dette kan vanskelig karakteriseres som noe annet enn en seier for fornuften, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Av brevet fremgår det at Arbeids- og velferdsdirektoratet vil videreføre ordningen med støtte til komfyrvakt, blant annet på bakgrunn av informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Derfra har det kommet klar beskjed om at komfyrvakt er et viktig hjelpemiddel mot brann i boliger og særlig for risikoutsatte grupper som eldre og personer med problemer knyttet til rus og psykiatri.

- Vi er mange som har pekt på nettopp dette, og i Brannvernforeningen er vi godt fornøyd med at regjeringen har valgt å snu i denne saken, poengterer Søtorp.

Han tror snuoperasjonen skyldes et massivt påtrykk, ikke bare fra DSB, men nær sagt alle som er opptatt av forebyggende brannvern her i landet. Søtorp mener at ordningen med støtte til komfyrvakt for risikoutsatte grupper bør videreføres i minst 10 år fremover.