Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Mange branner i avfallsanlegg

Branner i avfallsanlegg er et betydelig problem her i landet. 23. mars brant det i et anlegg tilhørende Metallco i Hunndalen ved Gjøvik. Statistikk fra DSB viser 132 branner og branntilløp i avfallsanlegg de tre siste årene.

Branner i avfallsanlegg kan være krevende å slokke. Illustrasjonsfoto: Oslo brann og redningsetat

Brannen ved anlegget for destruerte elektronikkprodukter i Hunndalen var krevende å slokke, ifølge brannvesenet.  Om lag 150 personer måtte evakuere boligene sine på grunn av fare for helseskadelig røyk. Ingen ble skadet i brannen.

- Branner i avfallsanlegg er krevende både for avfallsnæringen, brann- og redningsvesenet og miljøet. Vi trenger mer kunnskap om hvorfor det brenner så ofte og lenge i avfall, og hvordan slike branner påvirker miljøet, sier seniorrådgiver Anita Kronrud ved seksjon for brann og redning i Direktoratet for samfunssikkert og beredskap (DSB).

For å få svar og grunnlag for å gjøre tiltak har DSB etablert et samarbeid med Miljødirektoratet, RISE, Fylkesmennene og brann- og redningsvesenet. RISE jobber med en studie av branner i avfallsanlegg og skal ha ferdig en rapport om temaet i september i år.

- Med kunnskapsgrunnlaget fra RISE vil vi ha en bedre forutsetning for å drive effektive tilsyn med anlegg for håndtering av ulike typer avfall. I 2020 skal det etter planen gjennomføres en omfattende tilsynsaksjon rettet mot avfallsbransjen. Her vil både fylkesmenn og lokalt brannvesen bistå, opplyser Anita Kronrud.

Også Miljødirektoratet imøteser økt kunnskap om branner i avfallsanlegg og hvordan disse påvirker miljøet. Avhengig av konklusjonene vil direktoratet vurdere om kravene til miljøutslipp fra slike anlegg må skjerpes.

- Branner i avfallsanlegg er ett av flere områder Brannvernforeningen vil ha fokus på i tiden fremover. Derfor er vi spent på rapporten fra RISE og funnene i denne, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Under Brannvesenkonferansen som ble arrangert av DSB i mars i år, var det flere representanter for avfallsanlegg som delte sine erfaringer fra branner i egen virksomhet. Blant tekniske tiltak ble det blant annet pekt på behovet for økt bruk av varmesøkende kamera (termografering) for å kunne oppdage brann på et tidlig tidspunkt. Øvelser i krisehåndtering, skadestedsledelse og et tett samarbeid med lokalt brann- og redningsvesen ble nevnt som eksempler på viktige organisatoriske tiltak.

- En utfordring for oss som driver i denne bransjen, er at ikke alle leverandører er seg tilstrekkelig bevisst hvilken brannfare avfallet representerer. Av og til kan det ligge lett antennelig materiale skjult i papiravfallet vi mottar, sier Frode Karlsen, direktør oppstrøm, salg og logistikk i Norsk Gjenvinning.