Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Nytt hefte om etterforskning av kjøretøybranner

I samarbeid med Kripos og Statens havarikommisjon for transport (SHT) har Norsk brannvernforening utgitt et nytt hefte om etterforskning av kjøretøybranner.

Wiggo Knudsen i brann- og kjemiseksjonen i Kripos og Johan Sverre Johansen i Statens havarikommisjon for transport i aksjon. Foto: SHT

Målgruppen for heftet er først og fremst brannetterforskere, utredere i forsikring og personell i brannvesenet.

- Etterforskning av kjøretøybranner er dessverre ikke veldig prioritert på noe lærested, så vi ønsket å samle våre erfaringer fra mange års arbeid med etterforskning av branner. Det er viktig at slik kunnskap ikke blir borte, sier havariinspektør Johan Sverre Johansen i SHT.

Han har skrevet heftet sammen med spesialetterforsker Wiggo Knudsen i brann- og kjemiseksjonen i Kripos.

- I bunn og grunn handler dette om at vi som etterforskere har et ansvar for å ikke gjøre noen urett ved å trekke feil konklusjoner, i tillegg til at vi skal bli enda bedre til å avdekke kriminelle handlinger, sier Knudsen.

- Etterforskningen kan også bidra til bedre sikkerhet innen veg, bil og transport. Ofte avdekker vi systemfeil slik at vi kan komme med råd om forbedring av blant annet konstruksjoner, materialvalg og kontrollrutiner, legger Johansen til.

Johan Sverre Johansen og Wiggo Knudsen har samarbeidet om en lang rekke brannulykker som har involvert biler, lastebiler, busser, tog, skip og fly, både på åstedet og i laboratorium. Gudvangatunnelen, Måbødalen, Oslofjordtunnelen, hurtigruten Nordlys og ASKO er eksempler på steder der Kripos og SHT har gjort undersøkelser.

- Heftet tar blant annet for seg etterforskningsmetodikk, hva man skal se etter, hypotesetesting og nyttige hjelpemidler i en undersøkelse. Mye er overførbart til annen brannetterforskning, forklarer Johansen.

Heftet «Etterforskning av brann i kjøretøy» kan bestilles via brannvernforeningen.no/nettbutikk.