Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Økt oppdragsmengde for brannvesenet

Brann- og redningsvesenet i Norge utførte totalt 96 980 oppdrag i fjor. Det er en økning på hele 12 prosent fra året før, ifølge statistikk fra DSB.

Foto: OBRE

Mer enn 50 prosent av utrykningene i 2018 var til unødige og falske alarmer. De aller fleste av disse er unødige alarmer som feil bruk av utstyr, tekniske feil på anlegg og meldinger som viste seg å ikke være branntilløp, skriver DSB i sine kommentarer til statistikken for fjoråret.

Det betyr at antall reelle oppdrag i 2018 var nær 45 000. Disse oppdragene kan deles i tre nesten like store deler; brann, ulykker og andre oppdrag. Brannhendelser utgjorde 36 prosent av brannvesenets reelle oppdrag, mens ca. 34 prosent var håndtering av uhell. De resterende 30 prosent var knyttet til andre oppdrag, blant annet serviceoppdrag for kommunens innbyggere, forurensning, bistand til politiet og redning av dyr.

-Statistikken vår viser at brannvesenet aldri før har utført flere helseoppdrag enn de gjorde i fjor. Mer enn 6 500 av utrykningene var helseoppdrag, opplyser direktør Cecilie Daae i DSB.

I helseoppdrag ligger alt fra assistanse til ambulansetjeneste til oppdrag der man rykker ut for å redde personer, for eksempel ved bruk av hjertestarter i påvente av ambulanse.

Fakta om branner
Brann- og redningsvesenet rykket ut til 10 947 branner i 2018.
Brann i bygning: 30 prosent
Skogbranner og branner i gress og kratt: 19 prosent
Brann i skorstein: 12 prosent
Brann i kjøretøy: 11 prosent
Brann i søppelkasse/-container: 7 prosent
Brann i båt/skip 1 prosent
Andre branner: 20 prosent