Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Brannsikkerhet i energieffektive bygg

Solceller, stasjonære batterier og tette konstruksjoner byr på branntekniske utfordringer i energieffektive bygg. Det gjelder også ved slokking av brann.

Foto: Shutterstock

Det går frem av en studie RISE Fire Research i Trondheim har utført på oppdrag for Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

-For oss som myndighet og forvalter av brannregelverket er det viktig å være tett på den byggtekniske utviklingen og søke kvalifisert kunnskap der denne er å finne. Alle som oppholder seg i energieffektive bygg skal være trygge, understreker direktør Cecilie Daae i DSB.

I Norge er solceller lite utbredt sammenlignet med andre europeiske land som Tyskland og Storbritannia. Ifølge en tysk studie fra 2013 har takintegrerte solceller om lag 20 ganger høyere brannrisiko enn solceller montert utenpå taket. Det er ikke funnet bekreftende dokumentasjon på dette fra andre land. Ifølge rapporten fra RISE bør det undersøkes nærmere hva som er bakgrunnen for denne vurderingen, og hvordan dette kan håndteres.

Ifølge RISE er det primært den elektriske spenningen i solcelleanlegg som kan være problematisk med hensyn til slokningsarbeid. Ved høye spenninger må brannvesenet ta forholdsregler og holde avstand til spenningssatte komponenter når de påføres vann. Dette blir mindre viktig ved lavere spenninger.

Stasjonære batterier
Det er ventet at stasjonære batterier vil bli mer og mer vanlig de neste årene, både i næringsbygg og private boliger. Å slokke brann i batterier kan være problematisk, da batterier selv forsyner brannen med oksygen. Det kreves mye vann for å avkjøle batteriet, slik at den kjemiske reaksjonen brytes. Mangelen på kunnskap, erfaring og øvelse kan føre til at brannvesen velger uheldige slokkestrategier. For å unngå dette er det viktig at brannvesen informeres om hvor store batterisystemer installeres, slik at de har en beredskapsplan klar i tilfelle det oppstår brann, skriver RISE blant annet i sin rapport.

Tette bygg
Brannsimuleringstester viser at det er liten forskjell i brannutviklingen i lufttette og konvensjonelle bygg i brannens startfase, mens forskjellene øker i senere faser av brannen. Ved brann i tette bygg kan mindre varmelekkasje gjennom bygningskroppen føre til økt trykkoppbygging og at brannen raskere blir ventilasjonsstyrt enn i konvensjonelle bygg. Det er økt risiko for rask tilluftantennelse (backdraft) i tette bygg, noe som også medfører økt risiko for brannmannskaper.

-Selv om deler av rapporten fra RISE byr på til dels kjente problemstillinger viser den at det vil være behov for endringer og tilpasninger både i brannregelverket og det byggtekniske regelverket, poengterer administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.