Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Diskusjon om privat bruk av fyrverkeri

DSB inviterer til innspillkonferanse om privat bruk av fyrverkeri 22. mai i år. Norsk brannvernforening deltar sammen med politi, brannvesen, helsevesenet, Norsk pyroteknisk bransjeråd og en rekke andre sentrale aktører.

Foto: Shutterstock

Det er over 10 år siden Norge innførte forbud mot handel og bruk av pinneraketter for privatpersoner.

-Etter 10 år med forbud mot pinneraketter er det naturlig å gjøre opp status, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB.

Etter innføringen av forbudet har det vært en sterk og vedvarende reduksjon av antall skader og uhell. Sammenligner man gjennomsnittet for de siste fem årene før forbudet med gjennomsnittet for de fem siste nyttårsfeiringene, er antall skadede personer redusert med rundt 66 prosent og antall materielle skader redusert med ca. 44 prosent.

-Forbudet har dessverre ikke hatt en tilsvarende positiv effekt på antall øyeskader, medgir Rygh Pedersen.

Hvert år kan det forventes at mellom 10-20 personer får øyeskader som følge av privat bruk av fyrverkeri. Som fagmyndighet på området finner DSB det riktig å reise spørsmålet om det bør innføres strengere regulering for bruk av fyrverkeri. Et eventuelt forbud mot privat bruk av fyrverkeri må utredes nærmere før det kan foreslås. Justis- og beredskapsdepartementet ønsker ikke at DSB skal gå i gang med en slik utredning nå.

-DSB inviterer til en viktig diskusjon. Jeg vil ikke foregripe begivenhetene, men vi vil selvsagt fremme våre synspunkter vedrørende privat bruk av fyrverkeri når så langt kommer, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.