Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Økende skogbrannfare i Sør-Norge

Mens snøen fortsatt ligger meterdyp i fjellet og mange steder nordpå, er det stedvis stor fare for skog- og krattbranner i lavlandet i Sør-Norge.

Foto: Shutterstock

-Vi registrerer at sesongen for skog- kratt- og lyngbranner er i gang i Sør-Norge. Det gjelder blant annet på Sørlandet hvor det har vært en rekke slike branner den siste tiden, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

I overgangen mellom vinter og vår og før vegetasjonen har rukket å bli grønn, blir skogbunnen fort veldig tørr uten nedbør. Gammel kvist som ligger på bakken, og tørre kratt gjør også at brannfaren øker.

-Under sånne forhold skal det bare en ørliten gnist til før naturen står i lys lue. Særlig om det blåser i tillegg, påpeker Søtorp.

Med stedvis tørr vegetasjon i lavlandet i en rekke fylker i Sør-Norge advarer han mot å gjøre opp ild i skog og mark før det kommer påfyll av nedbør.

-Det gjelder også bruk av engangsgrill. Generelt mener vi at engangsgrill er et lite egnet produkt for bruk i skog og mark, både på grunn av brannfaren og hensynet til miljøet, sier Søtorp.

Han finner grunn til å minne om at det snart er tid for bålforbud her i landet. Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det. Det er dessuten tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Hvis brannfaren er spesielt stor utover tidsrommet for bålforbud kan kommunen innføre forbud mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs i bestemte områder.

-Det er ellers verdt å merke seg at brannvernlovgivningen setter strenge krav til aktsomhet når man velger å gjøre opp ild og at brudd på aktsomhetskravet kan føre til erstatningsansvar, fremholder Søtorp.