Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

To fremtredende årsaker til branner i avfallsanlegg

Over halvparten av de mange brannene ved norske avfallsanlegg skyldes selvantenning. Årsak nummer to er utrangerte batterier.

Eirik Wormstrand, Guro Kristine Milli og Sverre Valde står bak utredningen om avfallsbranner (foto: Mirja Emilia Ottesen

Den nye kunnskapen om avfallsbranner fremkommer av en utredning som Norsk miljøkompetanse (Nomiko) har utført for Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). Nomiko har kartlagt 65 branner ved avfallsanlegg de senere årene. Kartleggingen viser at det oftest er blandet avfall som brenner i avfallsanlegg. Halvparten av brannene starter inne i omlastingshaller eller lagerhaller hvor omfang og konsekvenser blir store.

-Selvantenning, på grunn av varmegang i avfallet, er årsaken til over halvparten av brannene på norske avfallsanlegg, etterfulgt av batterier, sier prosjektleder og daglig leder i Nomiko, Sverre Valde.

I sluttrapporten for prosjektet er det foreslått 31 tiltak som avfallsanleggene kan vurdere for å redusere brannrisikoen til et minimum. Tiltakene er basert på innspill fra 50 ulike kilder. Nomiko mener også at avfallsbransjen og myndighetene bør gå sammen om å utarbeide en brannrisikoveileder.

-En grundig brannrisikovurdering er fundamentet for god brannsikkerhet. Ved å foreta en nøye kartlegging av hvor branntilløp og branner kan oppstå, avdekkes risikoområdene og tiltak kan iverksettes, poengterer Valde.

Fagsjef Sverre Huse-Fagerlie i Maskinentreprenørenes Forbund mener det må legges vilje og ressurser i å få utredet hvilke reelle årsaker som skjuler seg bak begrepet selvantenning.

-På den måten kan vi finne måter å bekjempe majoriteten av branner i avfallet, uttaler fagsjefen i en pressemelding fra MEF.

Dette er noe DSB og miljødirektoratet også ønsker mer kunnskap om. Myndighetene har derfor bedt RISE Fireresearch om bistand til å få utredet hvorfor det brenner så ofte i avfallsanlegg. Rapport fra dette arbeidet skal foreligge i løpet av høsten.

Huse-Fagerlie i MEF mener for øvrig det er behov for å etablere et nasjonalt register over branner i avfallsanlegg. Han peker på at mange branner og branntilløp ikke blir registrert i brannstatistikken fordi anleggene selv håndterer brannene uten medvirkning fra brannvesenet.

Last ned rapporten