Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Nye sikkerhetsregler utsatt

Regjeringen utsetter innføringen av nye sikkerhetsregler for campingplasser. Ifølge Kommunal og arbeidsdepartementet skulle nye sikkerhetsregler for eiere og brukere av campingplasser trådt i kraft 1. juli i år.

Foto: Norsk brannvernforening

Forslag til nye sikkerhetsregler for campingplasser har vært gjennom en omfattende høringsrunde hos en rekke instanser. Ifølge departementet er de fleste positiv til et enklere regelverk. Flere har likevel uttrykt bekymring for hva som skjer dersom de nye sikkerhetsreglene begynner å gjelde midt i den travleste sesongen. Det gjelder for eksempel nytt felles avstandskrav for campingenheter på fire meter.

-Flere i næringen er usikre på hvilke konsekvenser de foreslåtte endringene vil få. Det skaper unødig uro. Disse bekymringene tar vi på alvor. Vi skal derfor bruke god tid på å gå grundig gjennom innspillene. Det betyr også at det ikke lenger er aktuelt å la de nye sikkerhetsreglene gjelde fra 1. juli, sier statssekretær Thorleif Fluer Vikre i Kommunal og arbeidsdepartementet.