Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Arrangerer pyroteknisk kurs for brannvesen

Norsk brannvernforening gjenopptar kurs i pyroteknikk som er skreddersydd for brannvesen. Det første kurset vil bli avholdt hos Brannvernforeningen 19. september.

Foto: Oleksandr Khokhlyuk/Shutterstock.com

-Grunnen til at vi gjenopptar dette kurset er forespørsler fra en rekke brannvesen. Interessen skyldes nok både ny pyroteknisk forskrift og innspillkonferansen om privat bruk av fyrverkeri som DSB avholdt i mai i år, sier rådgiver Ivar Bjerke i Norsk brannvernforening.

Kurset skal gi deltakerne kunnskap om det pyrotekniske regelverket og om oppbygging og bruk av profesjonelt fyrverkeri, scenefyrverkeri og kategori 4 fyrverkeri. Gjennom video- og fotomateriale vil kursdeltakerne få innsikt i hva profesjonelt fyrverkeri er.

Ny pyroteknisk forskrift vil stå i fokus ved gjennomgang av det pyrotekniske regelverket. Forskrift om håndtering av eksplosiver og veiledning til denne vil også bli gjennomgått. Det samme gjelder forskrift om pyrotekniske artikler. Videre vil kursdeltakerne få høre om erfaringer fra sertifiseringskursene for forhandlere av publikumstilgjengelig fyrverkeri. De vil også få et innblikk i kompetansen til sertifiserte pyroteknikere.

-I tillegg vil vi selvsagt fokusere på sikkerhet ved fyrverkeriarrangementer og hva innholdet i søknader om profesjonelle fyrverkeriarrangementer bør inneholde, opplyser Bjerke.

Avhengig av interesse vil han ikke utelukke at det kan bli avholdt flere kurs i pyroteknikk for brannvesen utover høsten.