Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Et flertall vil ha strengere regler - ikke forbud

To undersøkelser utført i perioden april/mai i år viser at befolkningen er delt omtrent på midten i spørsmålet om privat bruk av fyrverkeri bør forbys. Et flertall vil ha strengere regler, men ikke forbud.

Foto: MarinajShutterstock

I en webundersøkelse utført av Epinion på oppdrag fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) svarer 64 prosent av i alt 1000 respondenter ja til større begrensninger på privat bruk av fyrverkeri. 19 prosent er imot strengere regler, mens 15 prosent ikke har noen mening. 3 prosent svarer vet ikke. Til spørsmålet om privat bruk av fyrverkeri bør forbys svarer 48 prosent av respondentene ja til et forbud, mens 38 prosent er mot. 15 prosent oppgir å ikke ha noen mening, mens 5 prosent svarer vet ikke.

-Undersøkelsen viser at det er støtte i befolkningen for et strengere lovverk eller skjerpet håndheving av eksisterende regelverk. Faren for personskade, materielle skader og skader på dyr er hovedbegrunnelsen blant dem som ønsker totalforbud mot privat bruk av fyrverkeri, uttaler direktør Cecilie Daae i DSB på direktoratets hjemmeside.

Bransjeorganisasjonen Norsk Fyrverkeriforening viser til en annen undersøkelse NORSTAT har gjennomført blant 1017 norske husholdninger. I denne undersøkelsen svarer 39 prosent av respondentene at de er helt eller delvis enig i at det bør innføres et totalforbud mot privat fyrverkeri. 40 prosent er mot et totalforbud, mens 22 prosent svarer vet ikke.

Innspillskonferanse
Begge de nevnte undersøkelsene ble presentert på en innspillskonferanse om privat bruk av fyrverkeri i regi av DSB 22. mai i år. Blant deltakere på konferansen var Helsedirektoratet, PST, legeforeningen, brannvesen, dyrebeskyttelsen, Norsk Fyrverkeriforbund, Finans Norge, Norsk Miljøvernforbund, Norsk brannvernforening og øyelege Nils Bull fra Haukeland Sykehus i Bergen. Under konferansen ble det presentert en rekke gode argumenter både for og imot privat bruk av fyrverkeri.

Færre skader
Bruk av fyrverkeri for å feire inngangen til et nytt år har en lang tradisjon her i landet og oppleves som viktig for mange. Etter at det ble innført forbud mot pinneraketter i 2008 har antallet skader gått betydelig ned. Men fortsatt er fyrverkeri årsak til alvorlige personskader hver nyttårsaften. Unge menn er mest utsatt. Og de er ofte påvirket av alkohol. Verst går det utover hender og øyne. Sist nyttårsaften ble det registrert 16 øyeskader knyttet til bruk av fyrverkeri.

Nullvisjon
-Vi kan vi ikke være fornøyd med situasjonen slik den er i dag. Som myndighet må vi ha en nullvisjon hva gjelder skader som følge av fyrverkeri. Regelverket må gjennomgås med tanke på endringer. Samtidig skal vi tenke oss godt om før vi går inn for et forbud, sa Cecilie Daae i sin oppsummering av konferansen.

Hun takket for en konstruktiv diskusjon og mange gode innspill. Basert på en grundigere gjennomgang av innspillene vil direktoratet vurdere om det er hensiktsmessig å fremme endringsforslag i regelverket for Justis- og beredskapsdepartementet.

Les mer om undersøkelsen fra Epinion her:

privat-bruk-av-fyrverkeri-grafisk-rapport.pdf