Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Bruk av fyrverkeri kan bli strengere regulert

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har sendt en anbefaling til Justisdepartementet om å utrede en strengere regulering av privatpersoners bruk av fyrverkeri.

Foto: marinajshutterstock

Anbefalingen fra DSB kommer etter en innspillskonferanse om privat bruk av fyrverkeri som direktoratet avholdt i mai i år. I et brev til Justisdepartementet skriver direktør Cecilie Daae at det for DSB som fagmyndighet for håndtering av farlige stoffer, er viktig å følge med på utviklingen og ved behov initiere tiltak.

«På bakgrunn av både øyeskader, endret trusselbilde og ikke minst holdningen til befolkningen, andre etater og intresseorganisasjoner, finner DSB det riktig å stille spørsmålet om det bør innføres strengere regulering av privatpersoners bruk av fyrverkeri», heter det i brevet.

DSB anbefaler at spørsmålet utredes nærmere, og at det settes ned en bredt sammensatt arbeidsgruppe slik at alle sider ved en innskjerping, herunder et forbud kan bli belyst.

En undersøkelse i befolkningen initiert av DSB i perioden 29. april -4. mai viste at 64 prosent av respondentene er for å legge større begrensninger på fyrverkeri enn i dag. På spørsmålet om forbud mot bruk av fyrverkeri for privatpersoner svarte 48 prosent at de var for et forbud, mens 32 prosent var imot. 15 prosent hadde ingen mening og 5 prosent svarte vet ikke.

På innspillskonferansen til DSB deltok ulike aktører fra brannvesen, politi, helse, forsikring, fyrverkeribransjen og andre organisasjoner, deriblant Brannvernforeningen. Det ble lansert ulike forslag til hvordan øyeskader, andre personskader og brann kan forebygges. Den klare anbefalingen fra deltakerne på konferansen var imidlertid at et forbud mot privat bruk av fyrverkeri bør utredes.