Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Risiko for brann ved lading av el-sparkesykler

De siste månedene har det vært flere branner i el-sparkesykler. De fleste av disse brannene har oppstått i forbindelse med lading. El-sparkesykler, og annen oppladbar forbrukerelektronikk, bruker i stor grad litium-ionbatterier. Disse batteriene har mange gode egenskaper, men de er også sårbare for fysiske belastninger som vibrasjoner og støt.

Hvis du lader el-sparkesykkelen innendørs, sørg for å lade på et ikke brennbart gulv. Foto: Norsk brannvernforening

Den økte bruken av el-sparkesykler og liten grad av opplæring og kontroll gir grunn til bekymring. Norsk brannvernforening mener utleiere av slike el-sykler bør stå for lading i kontrollerte former. Hvis det overlates til brukerne å lade, må utleier sørge for en enkel opplæring av hvordan dette kan gjøres på en trygg måte. (Se sjekklisten lenger ned).

- Det er grunn til å tro at folk er mer uforsiktige med slikt utstyr når det leies og ikke eies. Når det ikke føres kontroll knyttet til bruk og lading av utleie-sykler, er det en fare for at det ikke blir oppdaget skader som kan føre til brann. Om slikt utstyr blir skadet, øker risikoen for brann ved lading betydelig. Derfor ønsker vi nå å vektlegge hvor viktig det er med en enkel sjekk av utstyret før lading, sier Rolf Søtorp, administrerende direktør i Norsk brannvernforening.

Ifølge representanter for en av verdens største batteriprodusenter, GP Batteries, kan et batteri som blir utsatt for hard medfart, som for eksempel støt, få skade på battericellekonstruksjonen. Dette kan føre til fuktighet, kortslutninger og krypstrømmer som kan lede til varmeutvikling og resultere i antennelse. Når dette skjer i nærheten av annet brennbart materiale, eller innendørs, smitter det lett til omgivelsen og kan føre til brann.

Oslo brann- og redning har rykket ut til flere slike branner:

- Branner i litium-ionbatterier kjennetegnes ved kraftig røyk og varmeutvikling på relativt kort tid. Når slike batterier først har begynt å brenne, kreves store mengder vann for å slokke dem. Batteriene er i utgangspunktet ikke farlige, men må behandles med omhu. El-sparkesykler som ikke blir behandlet på en god måte, hvor batteripakken kan risikere å bli skadet via støt og slag, vil kunne bidra til økt risiko for feil og svakheter i produktet som også kan gi seg utslag i brann, sier Sigurd Folgerø Dalen, fungerende informasjonssjef i Oslo brann- og redningsetat.

Følg disse punktene for en sikrere lading av el-sparkesykkel:

  • Sjekk enheten før lading. Se etter synlige tegn til skader der det er elektronikk. Er det steder på og ved batteriet som avgir unormal varme, bør man ikke lade før utstyret er sjekket av leverandør/forhandler.
  • Om du oppdager unormale lyder, lukter og eller varme knyttet til lading, avbryt ladingen og trekk ut kabelen umiddelbart.
  • Bruk originalt ladeutstyr.
  • Så langt det er mulig, lad utendørs.
  • Ikke lad om natten.
  • Unngå lading i minusgrader.

Ved lading innendørs:

  • Sørg for at sykkelen står på et ubrennbart underlag og i et rom med brannvarsling.
  • Sørg for at rommet der sykkelen står til lading ikke er rømningsvei ut av boligen.