Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Støtte til avgått brannsjef i Hol

Brannvernforeningen reagerer sterkt på at et politisk utvalg i Hol kommune tidlig i sommer overkjørte administrasjonen og selv definerte tekniske krav til brannsikkerhet for et nybygg på Geilo. Saken førte til at brannsjefen valgte å si opp.

Rolf Søtorp i Brannvernforeningen er kritisk til at kommunale politikere bestemmer brannsikkerheten i bygg

-At et politisk utvalg i en kommune bestemmer brannsikkerheten for et nybygg er en praksis jeg aldri har hørt om tidligere. At dette ble håpløst å leve med for den tidligere brannsjefen i Hol har jeg full forståelse for. Pål Bjerke har vært modig, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Søtorp setter et stort spørsmålstegn ved lovligheten av vedtaket som utvalg for plan og utvikling i Hol kommune gjorde 13. juni.
-Etter hva vi har fått opplyst har ingen i dette utvalget brannfaglige forutsetninger og kompetanse til å vurdere tiltak som ivaretar brannsikkerheten i bygninger, sier Søtorp.

Uenighet om risikoklasse
Vedtaket som førte til brannsjefens avgang, ble gjort etter flere måneder med diskusjon mellom administrasjonen i Hol kommune og utbygger av Vestlia Lodge på Geilo. Partene har vært uenig om leilighetsbygget Bakkestølveien 81 tilfredsstiller kravene til brannsikkerhet. Bak brannkonseptet for bygget står Rambøll. Leilighetene er plassert i risikoklasse 4.

Tidligere i år valgte Hol kommune å engasjere Sweco Norge for å få vurdering av en tredjepart. Sweco konkluderte med at bygget skulle vært prosjektert og utført i risikoklasse 6, og mener bygget ikke tilfredsstiller plan og bygningsloven. Rådmannen ville også avslå en endringssøknad fra utbyggeren.

Administrasjonen ble overkjørt
Men utvalg for plan og utvikling valgte å si ja til utbyggers endringssøknad med 6 mot 1 stemme. Utvalget pekte samtidig på konkrete tiltak som måtte iverksettes for at kravene til brannsikkerhet skulle være oppfylt. Tiltakene gjaldt blant annet skilting av rømningsveier med ledesystem og en evakueringsplan. Videre forutsatte utvalget gjennomføring av en uavhengig kontroll av brannsikkerheten, inkludert sprinkleranlegg og andre brannsikkerhetsløsninger.

-Ved selv å definere de branntekniske tiltakene, har utvalget handlet i strid med plan- og bygningslovens kompetansekrav til personer og foretak som skal utføre brannprosjektering, påpeker Søtorp.
-Representanter for de involverte rådgiverne i saken har vært invitert til møte i Hol kommune hvor det av møtereferatet fremgår uenighet dem imellom. At rådgiverne argumenterer for svakest mulig brannsikkerhet når det er uenighet er svært uheldig. Er det tvil om brannsikkerheten må man velge den beste løsningen, sier Søtorp videre.

Han har nylig sendt et brev til fylkesmannen i Oslo og Viken med en klar anmodning om å oppheve vedtaket gjort av utvalg for plan og utvikling i Hol kommune.