Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Brannnvernforeningen tilbyr kurs Norge rundt

Norsk brannvernforening hjelper deg å skape et bedre brannvern i din virksomhet. Vi har lang erfaring med å avholde kurs innen forebyggende brannvern og våre instruktører har bred erfaring og høy kompetanse innen sine fagfelt. Samtidig jobber vi kontinuerlig med å tilpasse våre kurs til dagens regelverk og praksis. Vi tilbyr både skreddersydde kurs til din bedrift og åpne kurs Norge rundt.

Brannvernforeningen tilbyr kurs over hele landet.

Med visjonen «Brannvern for alle» jobber Brannvernforeningen for at liv, helse og verdier ikke skal gå tapt i brann. Som en ideell og uavhengig stiftelse går alt overskudd fra vår virksomhet tilbake til formålet. Ved å velge oss som kursleverandør får du både høy faglig kvalitet samtidig som du bidrar til vårt viktige arbeid med å informere samfunnet om brannforebygging.

Kurs i forebyggende brannvern

Innen forebyggende brannvern tilbyr vi en rekke kurs:

Brannansvarlig (brannvernleder): Et todagers-kurs for deg som har ansvar for eller oppgaver i forbindelse med brannsikkerhet i bygg. Kurset gir deg kunnskap og kompetanse som gjør deg i stand til å ivareta bedriftens brannforebyggende ansvarsområder. 

Brannansvarlig nivå 2 (systematisk sikkerhetsarbeid): Systematisk sikkerhetsarbeid er S-en i det lovpålagte HMS-arbeidet, og dette er et skreddersydd kurs i systematisk sikkerhetsarbeid.

Innføring i risikoanalyse: Dagskurs for deg som har ansvar for eller oppgaver innen brannsikkerhet i bygg. Dette kurset skal gi deg kunnskap og kompetanse som gjør deg i stand til å kartlegge farer, trusler og gjennomføre enkle risikovurderinger.

Beredskap- og øvelsesplanlegging: Dagskurs for deg som allerede er brannansvarlig (brannvernleder) eller har et utvidet ansvar for brannsikkerheten i bedriften. Kurset vil gi grunnleggende kunnskaper om organisering av beredskapsgrupper og gjennomføring av brannvernøvelser i virksomheten. 

Brannvern i boligselskap: Kurs for styremedlemmer i boligselskapet. Kurset bygger på Brannvernforeningens undervisningsopplegg «Ta sikkerheten på alvor» og gjennomføres etter normal arbeidstid. Kurset skal gi økt kunnskap og kompetanse for å gjennomføre systematisk sikkerhetsarbeid i boligselskapet.

Sikkerhet og risikoanalyse i eksisterende byggverk: Kurset er rettet inn mot risikoanalyse- og vurdering av brannsikkerheten i eksisterende byggverk. Kurset vil gjøre deltakerne bedre rustet til å forstå hvilke rammer og virkemidler som kan benyttes i fastsettelse av brannsikringstiltak i eksisterende byggverk, i tillegg skal deltakeren kunne vurdere hvilke branntekniske sikringstiltak som må gjennomføres for å tilfredsstille aktuelle krav i henhold til sikkerhet ved brann.

Bedriftstilpassede kurs

Alle våre kurs kan holdes bedriftsinternt og kursets innhold vil tilpasses din virksomhets behov ut ifra deres risikobilde. Når flere ansatte har behov for opplæring innenfor samme tema, anbefaler vi å bestille et bedriftstilpasset kurs. 

Det er flere fordeler med bedriftsinterne kurs:

  • Kostnadseffektiv opplæring av ansatte
  • Tidsbesparende ved å minimere tiden den ansatte er borte fra sin daglige jobb
  • Tilpasset opplæring etter bedriftens behov
  • Godt utgangspunkt for felles diskusjoner og samarbeid
  • Selv kunne velge tid og sted for gjennomføring
  • Ved å arrangere et kurs i kjente omgivelser vil de ansatte føle seg tryggere på sin arbeidsplass.

Les mer om bedriftsinterne kurs her.         

Sist oppdatert: 09.10.2019
Publisert: 07.10.2019

Kategorier

Kurs