Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Line Holtberget (31) begynner i Brannvernforeningen

Brannvernforeningen styrker staben ytterligere, når Line Holtberget (31) begynner som rådgiver i februar 2020. Line jobber i dag som feiersvenn i Nedre Romerike brann- og redningsvesen, og sitter som leder i Feiermesternes Landsforening.

Line Holtberget begynner som rådgiver i Brannvernforeningen februar 2020.

Line har jobbet i brannvesenet i over ti år, der hun har arbeidet som feier og brannkonstabel. De siste årene har hun jobbet spesielt med” Trygg hjemme”-prosjekter som har resultert i økt brannsikkerhet for utsatte grupper og samarbeid med helse lokalt. Line har lang erfaring med å holde kurs og opplæring, og i høst har hun forelest for elevene ved Norges brannskole.  

I Brannvernforeningen skal Line jobbe som rådgiver i avdeling for kompetanse, der hun får fagansvaret for pyroteknikk og kurs som inngår i sertifiseringsordningene innen fyrverkeri. Line skal dessuten bidra med videreutvikling av eksisterende og utvikling av nye kurs. 

Line skal også bidra aktivt i vårt informasjonsarbeid knyttet til fyringsanlegg og fyringsteknikk og besvare publikumshenvendelser.

 - Kurs er et viktig satsingsområde for oss i Brannvernforeningen, fordi vi tror kunnskap er nøkkelen til å lykkes i arbeidet med å forebygge branner. Line Holtberget erstatter vår kursveteran Ivar Bjerke, som blir pensjonist til våren. Line er en dyktig formidler som er oppriktig interessert i brannforebygging, og vi gleder oss til å få henne med på laget, sier avdelingsleder for Kompetanse, Håvard Kleppe.

 - Jeg gleder meg over å bli en del av Brannvernforeningen og jobbe med brannsikkerhet på et nasjonalt nivå. Å inneha oppdatert kunnskap og formidle denne på en forståelig måte til enkeltpersoner og samarbeidende instanser er et hovedmål for meg. Jeg ser for meg at måloppnåelsen min vil være nærmere 100 % i samarbeid med engasjerte kolleger i Brannvernforeningen, sier Line Holtberget.

For mer info, kontakt: 
Line Holtberget, tlf.: 92 83 73 96
Håvard Kleppe, tlf.: 958 19 692