Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Fagdag om brannsikring av norske kirker 17. januar 2020

Siden mars i år har Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) og Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA) ledet et prosjekt om beredskap i utvalgte Agderkirker. Som del av dette prosjektet arrangeres det en fagdag om temaet.

Vegårshei kirke. Foto: NIKU

Dagen vil oppsummere erfaringene fra prosjektet så langt – og ikke minst få innspill utenfra til videre utvikling på området.

Gjennom tverrfaglig samarbeid jobber NIKU for å komme fram til gode planer, slik at de kan handle raskt dersom en krise oppstår. Dette ble testet ut i praksis med en brannøvelse i Tromøy middelalderkirke i september, og nå følger NIKU opp med en fagdag om temaet.

Temaer for dagen favner lokalt, regionalt og nasjonalt fokus på brannsikring, beredskap og restverdiredning, med alt fra planverk til ansvarsområder og samarbeid på tvers av fagfelt og institusjoner.

I tillegg til innlegg av arrangørene, holder følgende innlegg; Riksantikvaren, Knif Trygghet forsikring, brann- og redningsvesen tilhørende Arendal, Bergen og Oslo, samt Arendal kirkelige fellesråd.

Sist oppdatert: 17.12.2019
Publisert: 16.12.2019